Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2017

Gransker kabelbruddet

Svarer på utfordring

Bruddene i to ulike sjøkabler i Finnmark i januar blir gransket. Det bekrefter Samferdselsdepartementet i et svarbrev til Norges Fiskarlag.

«Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er nå i gang med en nærmere granskning av kabelbruddene og konsekvensene det fikk for ulike tilbydere og tjenester. De vil deretter vurdere eventuelle tiltak og videre oppfølgingen av de ansvarlige tilbyderne.» Dette skriver Samferdselsdepartementet i sitt svarbrev til Norges Fiskarlag, etter at vi satte spørsmålstegn ved beredskap etter den alvorlige hendelsen.

Elektroniske kommunikasjonstjenester (ekom) langs deler av Finnmarkskysten falt ut som følge av to ulike kabelbrudd 10. januar i år. De fleste tjenestene var tilbake etter to døgn. Bruddene i de to ulike sjøkablene medførte blant annet at Kystradioen mistet dekning på 11 av 16 sendere i området.

Samferdselsdepartementet opplyser at de fortløpende ble holdt orientering om situasjonen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Ifølge rapporter ble situasjonen for Kystradioen forsøkt håndtert ved at Forsvaret innførte lytting på kanal 16. Beredskapsetatene i området hadde fungerende Nødnett.

Samferdselsdepartementet slår fast at: «Vi kan aldri garantere at nettene skal fungere over alt til enhver tid, men det er sterkt beklagelig at brudd i enkeltkabler får så store konsekvenser for folk og næringsliv som det fikk i Finnmark.»

Departementet opplyser også at det for tiden er flere løp på gang som sammen vil gjøre ekomnettene mer robuste. Mobiltilbyderne er blant annet pålagt å levere fire timer reservestrøm i sine mobilnett i de kommunene som ble rammet, samt at det blir ekstra sikring av basestasjoner på steder som er viktige for lokalt beredskapsarbeid i utsatte kommuner. Berlevåg er en av de utpekte kommunene hvor det blir gjort et ekstraordinært arbeid for å sikre nettet.

– Vi er opptatt av at sårbarheter må avdekkes og forbedres og er spent på hvilke tiltak Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil tilrå knyttet til granskning av kabelbruddene og konsekvensene det fikk, understreker leder Kjell Ingebrigtsen.

-Vi forventer at tiltak og videre oppfølgingen ikke bare er noe som blir vurdert, men at våre myndigheter kan forsikre om at alt som kan gjøres er på plass for å gi en stabil, forutsigbar og pålitelig tjeneste.