Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.03.2020

Godstrafikk som normalt

Sjømattransport

All godstrafikk kan gå som normalt. Det slås fast i en pressemelding fra regjeringen søndag ettermiddag. Grensene holdes åpne for all trafikk som ikke innebærer persontrafikk.

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge. 

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov, heter det i presseinformasjonen fra Justis- og beredskapsdepartementet søndag.