Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2017

Gode snurrevadresultat

Fangstkontroll og seleksjon

FHF rapporterer om svært gode resultat av forsøket med fangstbegrensning i snurrevadfiske etter torsk. Både fangstbegrensing og sekkeutløseren er testet også på trål og resultatene er lovende.

Snurrevad har på kort tid blitt et effektivt redskap for fangst av torsk. Så effektivt at man har sett behov for å begrense fangsten og ha mulighet for å selektere på art under fisket.

Ny teknologi for dette har kommet frem i et FHF-finansiert prosjekt gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI).

Her er det utviklet teknologi som gir fiskeren mulighet til å fange akkurat så mye fisk som han har kapasitet til å håndtere uten kvalitetsforringelse. Når posen er fylt med ønsket volum åpner det seg opp rømningsveier for resterende fisk slik at de enkelt svømmer ut av nota. Det som i tillegg da skjer er at en sekkeutløser i front av posen åpnes automatisk slik at fisken som har gått inn i nota får bedre plass. Selve utløseren er utviklet av FossTech AS, rapporterer Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en omtale av prosjektet.

Se for øvrig video som illustrerer teknologien på en fin måte: Video av fangstkontroll og sekkeutløseren kan ses her

-Dette er av stor verdi både av hensyn til kvaliteten på fisken man fanger, fiskevelferd og HMS under fangstprosessen, sier Rita Naustvik Maråk som har ledet prosjektet fra FHFs side. Dette prosjektet har vært et godt eksempel på hvordan nærings- og forskningsaktører og forvaltning har jobbet tett, og hvor ny kunnskap har ført til nye retningslinjer med umiddelbar kraft, sier hun i en pressemelding fra FHF.

Rita Naustvik Maråk viser for øvrig til at arbeidet har bidratt til at Fiskeridirektorates retningslinjer for fiske med snurrevad ble endret basert på kunnskapen som kom frem i dette prosjektet, jfr denne linken til omtale av ny praksis.