Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.11.2019

Gode nyheter i nord

Sysselmann og sild

– Dette er gode nyheter, både med tanke på beredskap og ressurser. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen om at sysselmannen på Svalbard får fartøyberedskap hele året – og at silda i Kværnangen blir mer tilgjengelig.

– Jeg synes det er flott med gode nyheter. I går ettermiddag fikk vi melding fra Fiskeridirektoratet med beslutningen om at ytterligere et område i den indre del av Kvænangen åpnes for kystfartøy, uavhengig av fartøylengde, som fisker etter norsk vårgytende sild med not. 

Og i dag formidler Svalbardposten og Fiskeribladet nyheten om at sysselmannens beredskapsfartøy «Polarsyssel» får ekstra midler over statsbudsjettet og ytterligere ti millioner etter nye avklaringer på Stortinget, noe som betyr helårlig beredskap på Svalbard i 2020.

Sakene henger ikke sammen, men er likevel to sider av samme sak for meg som leder i Norges Fiskarlag, sier Kjell Ingebrigtsen. «Polarsyssel» innebærer en helt nødvendig beredskap og ressurs i nord.

Vi har vært blant dem som har påpekt det merkverdige i at fartøyet har blitt sendt til fastlandet i deler av året og vi arbeidet for en politisk løsning i saken. Helårlig tilstedeværelse vil også for fiskernes del innebære økt trygghet og gi nasjonen økt beredskapskapasitet, uten at vi dermed må ta større sjanser i utfordrende farvann. 

Den utvidede åpningen i Kvænangen gir fiskerne en direktemulighet til fangst som bidrar til verdiskaping og at vi får tilgang til silderessursen når den er i kystnære strøk. 

I sum viser de to sakene at god dialog om nødvendige tiltak for å kunne opprettholde og utvide næringsaktivitet må henge sammen. Jeg vil rette en takk til de som har vært involvert i begge de aktuelle sakene og håpe at vi i minst mulig grad vil få behov for kapasiteten til «Polarsyssel», sier Kjell Ingebrigtsen.

Når det gjelder åpningen i Kværnagen, så heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet at den  avgrenses i sør av en rett linje mellom følgende posisjoner: 

1.        Nord 69 grader 52,8 minutter. Øst 021 grader 45,6 minutter.

2.        Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 54,2 minutter.