Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.02.2014

Gode eksporttall

Meget godt kvartal

Norge eksporterte sjømat for 16,8 milliarder kroner i årets føste kvartal. Økningen totalt sett er på 25 prosent målt mot 2013. Det eventyrlige skreifisket bidratt til en økning i eksporten av fersk torsk på over 65 prosent.

Dette viser tall fra Norges sjømatråd.

I mars måned ble det eksportert sjømat for 5,6 milliarder kroner. Det er en økning på 22 prosent eller knappe en milliard kroner sammenlignet med fjoråret.

– En meget sterk etterspøsel etter laks og et eventyrlig skreifiske i vinter er hovedårsakene til at vi nå noterer ny eksportrekord i føste kvartal, sier Egil Ove Sundheim, direktø for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Oppgang for fersk- og fryst torsk
Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 770 millioner kroner i føste kvartal. Dette er en økning på 66 prosent eller 306 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. Eksportert kvantum økte i samme periode med 15000 tonn til totalt 37 000 tonn.

I mars ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 261 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 35 prosent eller 68 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Det ble eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 657 millioner kroner i føste kvartal. Dette er en økning på 58 prosent eller 240 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 14000 tonn til totalt 36000 tonn i samme periode. I mars ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 191 millioner kroner som er en økning på 53 prosent eller 66 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Lakseeksporten øker
Det ble eksportert laks for 10,7 milliarder kroner i føste kvartal. Dette er en økning på 33 prosent, eller 2,6 milliarder kroner sammenlignet med føste kvartal i 2013. I mars måned ble det eksportert laks for 3,7 milliarder kroner. Sammenlignet med mars i fjor er det en økning på 27 prosent eller 790 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mars måned 43,88 kroner per kilo mot 37,59 kroner i mars i fjor. Polen og Frankrike var de støste kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 30 prosent eller 146 millioner kroner i føste kvartal til en samlet verdi på 632 millioner kroner. I mars ble det eksportert øret for 227 millioner kroner som er en økning på 60 prosent eller 85 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Støste kjøpere av øret fra Norge er Russland og Japan.

Vekst for klippfisk og saltfisk
Det ble eksportert klippfisk for 862 millioner kroner i føste kvartal. Dette er en økning på 16 prosent eller 119 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 2500 tonn føste kvartal. I mars ble det eksportert klippfisk for 237 millioner kroner, en økning på 37 prosent eller 65 millioner kroner fra mars måned i fjor.

Det ble eksportert saltfisk for 368 millioner kroner i føste kvartal. Dette er en økning på 34 prosent eller 93 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. Eksportert kvantum økte med 2400 tonn til totalt 13 354 tonn. I mars måned ble det eksportert saltfisk for 199 millioner kroner. Dette er en økning på 48 prosent eller 65 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor.

Ned for sild, opp for makrell
Det ble eksportert sild for 720 millioner kroner i føste kvartal. Dette er en nedgang på 13 prosent eller 107 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. I mars måned ble det eksportert sild for 143 millioner kroner som er en nedgang på 19 prosent eller 33 millioner kroner sammenlignet med mars i fjor. Russland og Tyskland er de støste markedene for sild.

Det ble eksportert makrell i føste kvartal for 661 millioner kroner, en økning på 40 prosent eller 189 millioner kroner sammenlignet med føste kvartal 2013. I mars ble det eksportert makrell for 110 millioner kroner, en økning på 5 prosent eller 5 millioner kroner fra samme måned i fjor. Kina og Nederland er de viktigste markedene for makrell.