Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.02.2019

– Gode avklaringer

Møtte ministeren

– Vi har hatt nyttige samtaler og fått gode avklaringer i en rekke pågående saker. Dette sier leder i Norges Fiskarlag etter kontaktmøte med fiskeriministeren og hans stab onsdag.

Fiskarlaget har på vegne av medlemmene jevnlig dialog og kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Onsdag ettermiddag møttes ledelse og administrasjon fra begge sider til kontaktmøte i Fiskarlagets lokaler i Trondheim. På sakslisten sto en rekke dagsaktuelle saker.

– Spesielt rettet vi oppmerksomheten mot den kommende kvotemeldingen. Vi fikk forsikringer fra statsråden om at han i sitt arbeid med meldingen tenker langsiktig og vil skape forutsigbarhet og tilrettelegge for løsninger som favner alle flåtegrupper, sier Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik poengterte at han ønsker tett dialog fremover våren for å få på plass en fremtidig løsning som er robust og står seg over tid.

– Dette er gode signal fra fiskeriministeren og en invitasjon vi allerede i møtet svarte opp med en rekke innspill, sier Ingebrigtsen.

Han forteller at Fiskarlaget i møtet var svært tydelig på at ett av tiltakene som regjeringen Solberg ikke bør komme med er grunnrente.

– Vi frarådet regjeringen å ilegge næringen en slik ekstra skattlegging, og vi belegger synspunktet med de svingningene som er både når det gjelder kvoter, markeder og i internasjonale handel. Så er vi også tydelige på at vi ønsker langsiktighet og stabilitet og at dette er viktige premiss for næringen fremover. Vi ser frem til at stortingsmeldingen som kommer i vårsesjonen skal bidra til en god debatt og en bred politisk avklaring som legger til rette for en videre vekst og utvikling og til økt verdiskaping i norsk sjømatnæring, sier Kjell Ingebrigtsen.