Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.06.2014

God respons på messe

Vervet mange på Andenes

Andenes Fiskarlag deltok nylig på Lionsmessen på Andenes og innsatsen ga et godt resultat.- Vi fikk to nye fiskere som medlemmer og hele ni tegnet seg som støttemedlemmer, opplyser lokallagsleder Yngve Larsen (bildet).

-Vi er meget godt fornøyd etter messen, sier en svært fornøyd lokallagsleder. Samtidig gir han ros til den lokale administrasjonen i Nordland Fylkes Fiskarlag for god bistand fø messen. -Vi fikk tilsendt brosjyrer, T-skjorter, refleksvester og andre effekter som vi hadde til utdeling på messen og i tillegg fikk det lokale Fiskarlaget låne «rollupene» til medlemslaget.

Nordland Fylkes Fiskarlag har ikke egen vervebrosjyre for støttemedlemmer, så jeg påtok meg derfor ansvaret for å lage denne, som Yngve og de andre i lokallaget kunne bruke på stand på messen.

Det er artig å høe at det gikk så bra og positivt for arbeidet i Andøy Fiskarlag at denne typen aktiviteter bidrar til både å synliggjøe laget og gir økt oppslutning, sier rådgiver Laila Alendal i Nordland Fylkes Fiskarlag. Yngve Larsen holdt blant annet også et foredrag om Norges Fiskarlag under messen og flere av de nye medlemmene var tydelige på at de også ønsker å engasjere seg i lokallagsaktiviteten, der føste offisielle møte er årsmøtet i lokallaget lødag 21. juni.