Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.09.2014

God opprenskingsstart

Jakter tapte fiskeredskaper

Fiskeridirektoratet melder om en god start på årets opprenskningstokt etter tapte fiskeriredskaper. I løpet av fem døgn langs kysten av Sogn og Fjordane er det tatt opp over 350 garn.

Toktkoordinator Gjermund Langedal melder at hovedtyngden av «fangsten» så langt er å definere som «gamle synder» i områder det ikke har vært opprenskning tidligere.

Optimale værforhold og god informasjon fra lokale fiskere har vært avgjøende for resultatet så langt, opplyses det fra direktoratet.

Årets opprenskingstokt startet 25.august og er planlagt å vare i inntil 40 døgn. På denne tiden skal prioriterte områder helt til Varangerfjorden dekkes. De siste årene har garnfangsten endt på rundt 1 000 garn per år og en betydelig mengde av andre redskaper.

I tillegg til garnene ble det også tatt opp omlag 600- 700 meter wire. Det ble også funnet 20 meter brannslage, noe som utgjorde det mest spenstige innslaget i dette området.

Mandag er fartøyet i Kristiansund fø arbeidet fortsetter ved Røvik og deretter Røst og Røstbanken. Den avsluttende delen av det 40 døgn lange toktet går på Vesterålsbankene og feltene ved Andenes.

– Det er fremdeles tid til å melde om tapt bruk for årets opprensking til Kystvaktsentralen (telefon 07611). Dersom noen har mistet bruk og ikke meldt dette etter at årets blåkveitesesong, er det svært viktig at dette meldes nå, avslutter Langedal.