Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

God jul!

Åpningstider

Norges Fiskarlag sender sine beste ønsker til alle våre medlemmer og deres familier for julen og det nye året.

Fiskarlaget benytter også anledningen til å takke alle våre forbindelser i samfunnslivet for samarbeidet i 2014.

Vi ser fram til fortsatt samarbeid og en god dialog om de verdiene som er byggesteiner i det arbeidet vi fra ulike ståsted gjør for å skape et livskraftig Norge, både i bygd og by også i 2015.

Norges Fiskarlags mål er å bidra til at vi fortsetter å bygge en solid og fremtidsrettet forvaltning av ressursene slik at vi også i 2015 kan høste av en bærekraftig ressurs i de havområdene vi forvalter, både alene og sammen med andre nasjoner.

Åpningstider

Lille julaften holder sentralbordet normalåpningstid mellom 8-15.30, mens det i forbindelse med julefeiringen vil være redusert åpningstid. I romjulen og fredag 2. januar holder sentralbordet åpent mellom 10 og 14.

Julaften og nyttårsaften gis våre ansatte fri.  

Fra 5. januar er vi tilbake til normalen og tilgjengelig mellom 08 og 15.30.