Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.12.2020

God jul!

Hilsen og info

Norges Fiskarlag ønsker medlemmer, venner og forbindelser en riktig god jul! Se leders hilsen og info om tilgjengelighet for vår administrasjon i julen.

-2020 vil snart være historie, og i ettertid bli omtalt som et annerledes år. 

I Norges Fiskarlag har vi arbeidet for å bidra til at fisket og leveringen til markedene ute i verden har kunnet foregå så normalt som mulig. Vi har vært i en tett dialog og et nært samarbeid med våre myndigheter, og i prosessen vært avhengig av gode innspill fra våre medlemmer, både direkte og via våre medlemslag.

Det har vært en flott opplevelse i denne utfordrende perioden å oppleve betydningen av det fellesskapet vi har i Norges Fiskarlag. Våre medlemmers innspill har gjort oss i stand til å synliggjøre erfaringer og bidra med argumenter og vurderinger som har gitt våre myndigheter godt beslutningsgrunnlag. 

Så har dette fellesskapet blitt ekstraordinært testet i år gjennom utmeldelsen til Fiskarlaget Nord. Mitt håp er at også den saken skal materialisere seg i et styrket samhold og finne sin løsning innenfor organisasjonen.

Fremtiden kjenner ingen, men betydningen av vår medvirkning har definitivt gjort en forskjell også i år. Mitt håp er derfor at norsk fiskerinæring og Norges Fiskarlag også i 2021 skal evne å vise at vi oppnår mest når vi står sammen og at vi kan fortsette å bygge gode løsninger for fellesskapet.

Tross i mange praktiske utfordringer har året likevel gått bra for de fleste sektorene i næringen. Dette er også noe vi må ta med oss inn i 2021.

Jeg ønsker med det en flott jul og et godt nytt år til alle medlemmer, venner og samarbeidspartnere!

  • Beste hilsen fra Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag

Kontoret i julehøytiden

Fiskarlagets administrasjon vil være tilgjengelig innenfor kontortid på hverdagene i julen.Vi starter det nye arbeidsåret mandag 4. januar klokken 08.