Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2018

God helikopteravklaring

Møte om helikopter

-Forsvarsministeren har gitt en god avklaring. Nå håper vi at løsningen kommer på plass så snart som råd. Det sier generalsekretær Otto Gregussen etter dagens møte med Frank Bakke-Jensen om helikopterberedskapen.

Bakgrunnen for dagens møte med forsvarsministeren var at Norges Fiskarlag både overfor justis- og forsvarsdepartementet har uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes og at Kystvakten nå også selv er bekymret for NH90-prosjektet på kystvaktens skip.

Forsvarssjefen har gitt råd om at de nye NH90-maskinene bare bør settes inn på fregattene og ikke deles mellom fregattene og kystvakten som planlagt.

Generalsekretær Otto Gregussen møtte Frank Bakke-Jensen sammen med fagsjef Joakim Martinsen og ministeren var tydelig på at Kystvakten skal ha helikopter.

Leder Kjell Ingebrigtsen har tidligere vært tydelig på at Fiskarlaget ønsker en konkret og forpliktene plan om alternativ beredskap inntil de nevnte kapasitetene er i operativ tjeneste.

-At forsvarsministeren legger til grunn at Kystvakten skal ha helikoptre er en god avklaring for oss og vi ser frem til at denne kapasiteten kommer på plass snarest mulig, avslutter Otto Gregussen.