Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.09.2018

God augustmåned

Norsk eksport

Norge har eksportert 178 000 tonn sjømat for totalt 8 milliarder kroner i august. Volumet var på samme nivå som august 2017, mens eksportverdien økte med 463 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor, melder Norges sjømatråd.

I den månedlige oversikten over sjømateksporten vises det til at det ved utgangen av august er eksportert 1,8 millioner tonn sjømat. Verdien er på 63 milliarder kroner. Eksportvolumet økte 11 prosent, mens verdiveksten var på 4,5 prosent.

– En fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks gir ny eksportrekord for august måned. Polen og USA var de største vekstmarkedene for laks i august, samtidig som Frankrike fortsatt er blant de største markedene, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til Sjømatrådet at han er fornøyd med utviklingen:

– Det er gledelig at eksportverdien av norsk sjømat fortsetter å øke. Norsk sjømat er ettertraktet i hele verden, og regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal fortsette å vokse, forteller fiskeriministeren.

Rekord-august for laksen

Norge har eksportert 100 000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 10 500 tonn eller 12 prosent. Verdien økte med 500 millioner kroner eller 9 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er det eksportert 672 000 tonn laks til en verdi av 43,8 milliarder kroner.

– Polen er det største vekstmarkedet for laks i august, med en økning på 136 millioner kroner, eller 19 prosent. Den negative konsumtrenden vi har sett det siste året ser nå ut til å ha snudd. I tillegg er Polen det viktigste videreforedlingsmarkedet i Europa. Omtrent to tredjedeler av laksen til Polen blir videreforedlet for eksport til andre markeder, hovedsakelig Tyskland. Det viktigste produktet er røkt laks, og vi går nå mot en periode hvor konsumet av røkt laks øker fram mot jul, sier Gitte Hannemann Mollan, utsending for Norges sjømatråd i Tyskland og Polen.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,50 kroner i august 2017, var den 55,73 kroner per kilo i august 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i august. 

Volumvekst for ørreten

I august har vi eksportert 3 700 tonn ørret til en verdi av 229 millioner kroner. Volumet økte med 6 prosent, mens verdien falt med 24 millioner kroner eller 10 prosent, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det eksportert 27 800 tonn ørret til en verdi av 1,8 milliard kroner.

Økning for fersk torsk – nedgang for fryst torsk

Det ble eksportert 2 400 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 86 millioner kroner i august. Verdien økte med 8,3 millioner kroner eller 11 prosent og volum med 275 tonn eller 13 prosent i august. Hittil i år er det eksportert 56 000 tonn fersk torsk til en verdi av 2 milliarder kroner.

I august ble det eksportert 4 900 tonn fryst torsk til en verdi av 183 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 3 400 tonn eller 41 prosent, mens verdien falt med 69 millioner kroner eller 27 prosent. Hittil i år er det eksportert 48 000 tonn fryst torsk til en verdi av 1,75 milliarder kroner.

Klippfisk faller litt

Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 340 millioner kroner i august. Volumet er på samme nivå som august i fjor, mens verdien falt med 10 millioner kroner eller 3 prosent. Hittil i år er det eksportert 55 000 tonn klippfisk til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

Økning i saltfiskeksporten

I august ble det eksportert 974 tonn saltfisk til en verdi av 46 millioner kroner. Volumet økte med 106 tonn eller 12 prosent, mens verdien økte med 11 millioner kroner eller 32 prosent. Hittil i år er det eksportert 23 500 tonn saltfisk til en verdi av 1,2 milliarder kroner.

Oppgang for silda – nedgang for makrellen

Det ble eksportert 18 700 tonn sild til en verdi av 190 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 3 800 tonn eller 25 prosent, mens verdien økte med 32 millioner kroner eller 21 prosent. Hittil i år er det eksportert 180 000 tonn sild til en verdi av 1,6 milliarder kroner.

I august ble det eksportert 4 500 tonn makrell til en verdi av 64 millioner kroner. Volumet falt med 2 100 tonn eller 32 prosent, mens verdien falt med 29 millioner kroner eller 31 prosent. Hittil i år er det eksportert 86 000 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliard kroner. 

Kraftig verdiøkning for kongekrabbe – og moderat verdiøkning for reker

Det ble eksportert 461 tonn kongekrabbe til en verdi av 131 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 105 tonn eller 29 prosent mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 42 prosent. Hittil i år er det eksportert 1400 tonn kongekrabbe til en verdi av 400 millioner kroner.

– Tilførselen av kongekrabbe har økt, og eksporten av levende kongekrabbe har økt med 71 % og utgjør nå 76 % av den totale eksportverdien for arten. Kombinert med økt etterspørsel og dermed økt pris ble august en sterk måned for kongekrabben, sier rådgiver for markedsinnsikt i Sjømatrådet, Josefine Voraa.

For reker falt volumet med 85 tonn eller 9 prosent til totalt 815 tonn, mens verdien økte med 7 millioner kroner eller 10 prosent til totalt 74 millioner kroner i august. Hittil i år er det eksportert 6 100 tonn reker til en verdi av 500 millioner kroner.