Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.03.2018

Global suksess!

Kjell i Murmansk

– Forvaltningen av bestandene i nord er en global suksesshistorie som vi kan være svært stolt av. Det sa Kjell Ingebrigtsen i et foredrag på fiskerikonferansen i Murmansk nå i ettermiddag.

«Rent og kaldt hav – vårt fortinn i markedet» var overskriften for det Fiskarlagslederen dro opp for den internasjonale fiskerikonferansen i nordvest-Russland.

Han deltar på konferansen sammen med assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og prosjektleder for Fiskarlagets Russlands-samarbeid Marit Hiim-Haugseth.

 

Utmerket samarbeid

Kjell Ingebrigtsen mener Norge og Russland gjennom mer enn 40 år har vist globalt lederskap gjennom fiskeriforvaltningen de to nasjonene sammen har utviklet.

– Vår arv og utfordring er å handle på naturens premisser og ivareta miljø og klima slik at vi utvikler – og ikke ødelegger – våre sentrale fortrinn i konkurransen om forbrukernes oppmerksomhet og tillit, sa Ingebrigtsen.

Må ta utvidet ansvar

Samtidig peker han på utfordringene som ligger i god håndtering av det omfattende internasjonale fokuset som nå er satt på marint avfall, og med det skadepotensiale for næringens anseelse.

– Spesielt er jeg bekymret for effekten av mikroplast. Vi kjenner ikke godt nok til hvilken effekt mikroplast har på sjømat.

Pådriver for rent hav

– Norges Fiskarlag vil være en pådriver for rent hav. Vi mener sjømatnæringen har en unik mulighet til å synliggjøre hvordan vi tar ansvar for miljøet, sa Kjell Ingebrigtsen til den internasjonalt sammensatte forsamlingen ved Azimut Hotel i sentrum av Murmansk.

Ingebrigtsen orienterte om de grepene som alt er tatt fra fiskerne.

– Norges Fiskarlag har sammen med våre kolleger i Russland og på Island inngått en avtale om å ta samordnet miljøansvar. Dette arbeidet er koordinert gjennom samarbeidsprosjektet «Felles hav».

Kjell Ingebrigtsen tok også til orde for holdningsskapende tiltak inn mot egen bransje, for eksempel ved å utvikle informasjonsmateriell for å sikre at egne medlemmer er oppdatert og innforstått med alvoret i miljøutfordringene.

Helhetlig politikk

Fiskarlagslederen definerer utfordringene knyttet til marint avfall og rent hav til å strekke seg langt ut over fiskerinæringen.

– Vi er derfor fortsatt svært avhengig av godt politisk håndverk på den internasjonale arenaen. Vi kan heller ikke diktere markedene, men vi bør forvente at rent hav, god forvaltning og kvalitetsprodukter gir utslag på pris, understreket han overfor en lydhør forsamling.

Lyse utsikter

– Status er at vi definitivt kan omtale oss selv som mulighetenes næring, ikke minst fordi befolkningsutviklingen i verden gir oss gode fremtidsutsikter. Imidlertid vil oppvekstmiljøet til sjømaten og vår håndtering om bord og til forbruker fortsatt ha stor betydning for vårt omdømme, sa Kjell Ingebrigtsen.

Han avsluttet med å forankre mye av næringens utviklingspotensial i de vilkårene som dras opp gjennom politisk tilrettelegging.

– Gode vilkår og et tett samarbeid med våre myndigheter er avgjørende premisser for å kunne fortsette å være samfunnsbyggende aktører i våre respektive nasjoner, sier Kjell Ingebrigtsen.