22.05.2024

Gjør brosme-endringer

– Et godt grep

– Et godt og viktig grep, det sier leder Kåre Heggebø om at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi Fiskeridirektoratet myndighet til å gjøre endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange i nord for fartøy under 28 meter.

– Dagens regulering av brosme og lange er relativt ny, og det er behov for å gjøre justeringer underveis for å treffe riktig. Fiskeridirektoratet vil følge fisket nøye og foreta ytterligere justeringer ved behov. Jeg vil bruke sesongen til å innhente kunnskap frem mot neste års reguleringer, slik at vi får til et hensiktsmessig og bærekraftig fiske, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding onsdag 22. mai.

Beslutningen kommer etter at det 1. april i år ble innført endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange. Endringen skjedde på bakgrunn av Fiskeridirektoratets høring om tiltak for å redusere fiske av brosme og lange.

– Næringen har hatt store utfordringer med å møte begrensningene som er satt. Det gjøres derfor nå mindre justeringer for å lette på utfordringene i andre fiskerier med innblanding av disse artene, sier Sivertsen Næss.

I fisket etter brosme ber Nærings- og fiskeridepartementet om at Fiskeridirektoratet justerer opp tillatt innblanding av brosme fra 20 prosent til 40 prosent med umiddelbar virkning. I fisket etter lange gis Fiskeridirektoratet myndighet til å utsette vurderingen av om fisket etter lange bør stoppes.

Fra Norges Fiskarlags side ble det i vår umiddelbart gitt tilbakemelding på at det ville være nødvendig med tilpasninger for å bidra til at annet fiske kunne pågå.

– Det er avgjørende at det nå kommer åpninger for å tilrettelegge for dette viktige blandingsfisket. Fiske etter flere arter kan bli sterkt skadelidende om denne typen justeringer ikke kom fort på plass, sier Kåre Heggebø.

Fiskarlaget har vært opptatt av og bedt om tilpasninger for å kunne holde aktiviteten i gang i både fiskeflåten og fiskeindustrien.

– Så er det helt nødvendig at forskningsinnsatsen styrkes, fiskerne kjenner seg ikke igjen i gjeldende kvoteråd, avslutter lederen i Fiskarlaget.

Se Fiskarlagets innspill i denne saken publisert 3. april: https://fiskarlaget.no/for-stram-regulering/