Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2020

Gitt avskjed i nåde

Røe Isaksen fungerer

Statsråd Geir Inge Sivertsen er mandag gitt avskjed i nåde som fiskeri- og sjømatminister. Torbjørn Røe Isaksen får midlertidig ansvar for fiskeri- og sjømatsaker.

Det ble mandag formiddag holdt statsråd på slottet Geir Inge Sivertsen ble gitt avskjed i nåde etter at han fredag bad om å få fratre som minister.

Fra statsråd meldes det at statsråd Torbjørn Røe Isaksen inntil videre overtar styret av fiskeri- og sjømatsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for Arbeids- og sosialdepartementet.

Statssekretær Trine Danielsen er gitt avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Geir Inge Sivertsen og er utnevnt på nytt til statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Geir Inge Sivertsen sa i en pressemelding fredag 28. februar at sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben han som fiskeri- og sjømatminister ønsket å gjøre for å utvikle Norges viktigste næring.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sa Geir Inge Sivertsen.

– Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, uttalte Geir Inge Sivertsen.

– Fiskeri- og sjømatnæringene har en fantastisk fremtid i Norge. Det er offensive, utadvendte næringer som har et stort potensial for å skape verdier og arbeidsplasser langs kysten i Norge. Næringene kommer til å bli avgjørende for at folk kan bo langs store deler av kysten vår. Jeg har hatt ambisjon om, og gledet meg til, å samarbeide med næringen for å legge til rette for en sterk og bærekraftig vekst i årene fremover. Nå blir det andre som skal ta stafettpinnen videre, avsluttet Geir Inge Sivertsen.