Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.08.2021

– Gi oss gode rammer!

Unge på Arendalsuka

Ungdommen i næringen kom med forventninger om gode rammevilkår, men har ikke krav om mange ordninger og lure tiltak når de ser på fremtidsnæringen. Det er den korte oppsummeringen fra samtalene om generasjonsskiftet, som ble holdt på Arendalsuka.

Det var godstemning satt i scene av Fiskarlagets rådgiver Hanna Bakke-Jensen da hun dro i gang temabolken under fiskerinæringens dag i Sjømatteltet i Arendal. Du kan se opptak av sendingen her.

Det var trommet sammen et panel både med unge og erfarne deltagere fra næringen, supplert med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i et avslappet samtaleforum på scenen: (på bildet f.v.)

  • Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeriminister, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Tobias Rosendal Bech, fisker, Spire UNG 
  • Bjørn Kjellby, fisker, Fiskerlaget Sør 
  • August Fjeldskår, fisker, Fiskerlaget Sør

Tema for programbolken var: Generasjonsskifte i fiskeriene – hva forventer ungdommen og hvordan forvaltes verdiene?

Utgangspunktet for temaet ble lagt i den dramatiske rasjonaliseringsprosessen som er gjort i næringen for å oppnå dagens lønnsomhet. På veien til lønnsomhet har både fiskefartøy og fiskere blitt færre. Regulering av adgangen til å fiske har ført til at det nå er vanskeligere å etablere seg som fisker med eget fartøy.

Fiskerinestor August Fjeldskår kommenterte at det både har vært en nødvendig prosess, men at den også inneholdt overraskelser. Han frykter for eksempel mange utfordrende generasjonsskifter fordi kvoteprisene har gått så mye opp.

Fjeldskår er imidlertid glad for at det å være fisker har mye høyere status i dag enn tidligere.

Han brukte eksempel fra egen oppvekst og fortalte om at han frivillig tok skylda for noe uoppklart bråk i klassen da han var ung, med begrunnelse at han godt kunne gjøre det og pådra seg mulige negative karakter-konsekvenser fordi han skulle jo «bare skulle bli fisker».

– Slik er det ikke lenger, sa den erfarne sørlandsfiskeren med 47 år bak seg i båten.

Åpen næring

Fiskeri har tradisjonelt vært en næring man kunne komme inn i uten masse utdanning og krav til det å stå i yrket.

Bjørn Kjellby påpekte at han frykter at fiskeri er ferd med å endre seg på dette punktet.  

– Vi må ikke ende opp med å bli en næring som man ikke kan komme inn i uten en haug med kompetansebevis og utdanning, slik det jo til dels er i ferd med å bli, sa han.

Sjømatteltet på bryggekanten i Arendal var fylt godt opp og mange nikket bifallende til kommentaren fra den unge fiskeren.

Odd Emil Ingebrigtsen understreket at han håper det ikke ender der, og at det er viktig at dialogen mellom myndighetene og næringen er tett. Han mener det grunnleggende er viktig med god dialog og at man sammen leter etter gode løsninger.

– Gjør det enkelt!

Tobias Rosendal Bech var på sin side veldig tydelig på at ting må gjøres enklere.

Den unge fiskeren driver blant annet med leppefiske og sier han selv med godt grep om teknologien i dagens samfunn opplevde å bli skikkelig utfordret av innmeldingsrutinene for leppefisk.

Han fortalte at han ikke markerte for hvilken flaggstat den 20 fots båten hans tilhørte da han deltok i fisket for første gang, og det var ikke lett å ordne opp i.

– Det var kanskje slik at det var rampegutter på skolen som ble fisker før. Nå er det ikke nødvendigvis slik, men det er krevende nå meldingsrutinene er så kronglete.

Også August Fjeldskår benyttet anledningen til at det ikke må settes for sterke krav til utdanning fordi det kan bli et hinder.

Han fortalte at han, med stor suksess, har gitt mange unge en sjanse om bord og dette er folk som gjør en kjempejobb, sa han. Han la også til at man ikke bare må tenke at folk vil inn i næringen og satse på båt og kvoter.

Det er mange som ønsker å gjøre en jobb som mannskap, og de må det også være plass til, sa han.

Tydelige unge

Programmet fra kaikanten i Arendal ble fulgt av mer enn 50 i teltet og ble også sendt på videolink på Facebook.

Tilhørerne fikk høre at Bjørn Kjellby tror at mer forutsigbarhet med skiftordninger og annen tilrettelegging også har gjort at yrket nå er mer attraktivt enn det var en periode.

Kjellby mener det nå er viktig at det ikke gjørs uoppnåelig for unge å komme inn. Han var overtydelig på at forutsigbarheten er viktig for å kunne starte opp.

Likevel stilte verken han eller Tobias Rosendal Bech krav om ordninger i hopetall. De var begge tydelige på at deres grunnleggende forventning er gode og avklarte rammevilkår.

Forutsigbarhet og stabilitet var også ord som ble brukt.

Statsråden gjentok at det er utfordrende å komme med gode dekkende ordninger som treffer det enormt mange ulike behovene i næringen.

– Historien har vist oss at mange umulige ting likevel har vært mulig å få til, sa han og viste til et valgprogram fra tiden rett etter krigen der det ble påpekt at: Vi skal gjøre alle bestrebelser som er mulig for å gjøre fiskeriene lønnsom.

Ingebrigtsen sa at han også ønsker minst mulig byråkrati. – Men noe er jo helt nødvendig, påpekte han.

August Fjeldskår ga råd om at det tenkes helhetlig.

– Vi trenger både de store og de små. Tilrettelegg for at kvotene for de små og mellomstore består og at det for eksempel blir gode lån og støtteordninger for bærekraftig teknologiutvikling og imøtegåelse av krav til bærekraft.

Her benyttet de to ungdommene anledningen til å vise hvordan dagens unge tenker.

De var inne på at fiskerne gjerne ønsker også å kutte mest mulig i bruk av diesel, både av miljø- og økonomihensyn. Det må likevel være et godt alternativ til fremdrift på plass.

– Da må det ikke bare være gulrøtter og tilskuddsordninger, sa Kjellby og viste til at valg om nye løsninger må gjøres ut fra et ønske om at det både er fornuftig og lønnsomt å bruke ny teknologi. Da vil teknologien bli tatt i bruk!