28.08.2023

Gi økt ramme til ENOVA

Brev til departementet

Norges Fiskarlag har sendt et brev til Klima- og miljødepartementet, der det bes om økte rammer til ENOVA for å sikre grønn omstilling i fiskeflåten.

I brevet kommer det frem at deler av kystflåten trolig kan elektrifiseres. Det vises blant annet til at GOT Skogsøy for et år siden lanserte en 36 fots sjark (10,99 meter) som kan drive fullelektrisk i inntil 12 timer. Prisen er imidlertid så høy, at ingen så langt har valgt å bygge en slik båt.

Fiskarlaget mener det er nødvendig med virkemidler for å prøve ut konseptet med full-elektriske fiskebåter, og at man bør trolig bygge en serie fartøy for å få testet løsningene i praksis.

Det må videre bygges ut nødvendig ladeinfrastruktur i de områdende hvor disse fartøyene normalt sett leverer sin fangst. Satsningene med fartøy og laddemuligheter må ses i sammenheng.  

Gjennom økte rammer til ENOVA og med tilhørende programmer som er godt tilpassa fiskeflåten, skal det være mulig å komme nærmere klimamålene samtidig som man bygger opp leverandørindustrien.