Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.05.2014

Går til møbel

Holst-Dyrnes til Ekornes

Olav Holst-Dyrnes (bildet) har varslet-styret i HAVFISK ASA at han sier opp sin stilling som konsernsjef i selskapet. Holst-Dyrnes har takket ja til å overta som konsernsjef for møbelprodusenten Ekornes ASA.

I en pressemelding fra selskapet heter det at: HAVFISK har de siste årene gjennomgått en omstilling fra å være en del av et vertikalt integrert sjømatkonsern til å bli et rendyrket fiskeriselskap. Trålerflåten er modernisert og selskapet overtok for kort tid siden den siste av tre nybygde trålere. Disse nye trålerne representerer det mest moderne av fiskefartøy på verdensbasis. Omstillingen er gjennomføt i nært samarbeid mellom styret, selskapets administrasjon og de ansatte og har resultert i en vesentlig styrking av selskapets drift.

– Styret i HAVFISK vil takke Holst-Dyrnes for innsatsen i den perioden han har ledet selskapet og ønsker lykke til med nye oppgaver, uttaler styreleder Frank O. Reite.

Holst-Dyrnes fratrer senest 30. november 2014, opplyser HAVFISK.

Selskapet HAVFISK ASA-har 11 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner. Havfisk ASA omsatte i 2013 for 779 millioner kroner og sysselsetter rundt 382 ansatte. Selskapet er notert på Oslo Bøs.

Olav Holst-Dyrnes er forøvrig også styremedlem i Fiskebåt.