Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.05.2019

Ga råd i Japan

Otto i Tokyo

Fiskarlagets generalsekretær har denne uken møtt japanske parlamentarikere i forbindelse med en omfattende fiskerireform i landet. Otto Gregussen holdt også foredrag for parlamentsmedlemmene sammen med fiskeriutsending Gunvar L. Wie og representanter fra den norske ambassaden.

Japan har for tiden et omfattende reformarbeid knyttet til sine fiskerier og har i den forbindelse bedt Norge om erfaringsutveksling i denne prosessen.

Norges Sjømatråds fiskeriutsending til Japan Gunvar L. Wie forteller at reformen er den største på 70 år og at det tette samarbeidet mellom vår to land er bakgrunnen for henvendelsen fra det japanske parlamentet, Diet. Det er andre gang vi blir invitert inn til å holde foredrag i parlamentet, forrige gang i 2017 om det strategiske rammeverket for opphavsmarkedsføring av norsk sjømat.

Stor interesse

Otto Gregussen forteller at han umiddelbart sa ja til invitasjonen om møter i det japanske parlamentet, der det i alt var 12 parlamentsmedlemmer som deltok.

– Vi har som næring et tett og godt samarbeid med Japan og dette er et stort og viktig marked for oss. Jeg er derfor glad for å kunne bidra til å styrke relasjonene mellom våre to land, sier han.

Delte erfaringer

I møtet med parlamentarikerne formidlet Otto Gregussen hvordan organisasjonen fungerer overfor myndighetene, erfaringer med det norske forvaltningssystemet og hvordan utviklingen har vært på vegen til den næringen som vi har i Norge i dag.

– Jeg la vekt på at vi har en moderne og fremtidsrettet næring som har utviklet seg i et tett samarbeid mellom fiskerne og myndighetene, sier Gregussen.

Han møtte også saksordføreren for fiskerireformen fra regjeringspartiet til et eget møte. 

– Jeg er stolt over å representere norske fiskere i en slik anledning og tror ikke vi skal underdrive betydningen denne typen internasjonale relasjoner har å si for samarbeidet mellom oss og våre handelspartnere, understreker Otto Gregussen.

Viktig samarbeid

Japan er et strategisk viktig sjømatmarked for Norge og fiskeriutsending Gunvar L. Wie forteller at det i møtet ble satt stor pris på besøket fra Norge.

– Vårt felles arbeid på vegne av Norges sjømatnæring gjør at vi kommer i tett dialog med ulike kontakter og organisasjoner og vi blir ofte bedt om å dele våre erfaringer parlamentarikere og næringsaktører. Vi har en uttalt målsetting om å styrke handelsrelasjonen med Japan og ser på slike anledninger som en gylden mulighet til enda tettere relasjon med sjømatnasjonen, forteller Wie.

Han mener derfor denne typen besøk er viktige og sier Fiskarlagets generalsekretær ble forespurt om å bidra i møtet fordi han kjenner norsk sjømatnæring svært godt.

– Otto Gregussen har en meget allsidig bakgrunn fra næringen som kommer godt med når detaljerte spørsmål fra parlamentsmedlemmene skal besvares.

Gregussen har arbeidet både politisk i regjering, med forvaltning via Fiskeridirektoratet og i både den kommersielle delen av næringen og i funksjoner i organisasjonene som direktør i Sildelaget og nå i Norges Fiskarlag.

– Alt dette gjør at vi i sum opplevde å få svært god oppslutning rundt dagens foredrag og gode tilbakemelding fra de mer enn 30 møtedeltagerne i parlamentet, sier Gunvar L. Wie.

Også forbrødring

I løpet av besøket til Japan har Otto Gregussen også møtt Japan Fisheries Association (JFA) som organiserer både fiskere og fiskeindustri.

I møtene deltok også ambassaderåd Tom Knappskog og fiskeriutsending Gunvar L. Wie.

20190522 Otto Japan JFA sjmatrdfoto

Bildetekst: Fra møte med presidenten i Japan Fisheries Associaton og hans stab.