Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.11.2015

FUR møttes i Trondheim

Viktig utvalg

-Faglig råd for ressursforskning (FUR) er et viktig utvalg for næringen og det var hyggelig å få ønske velkommen til utvalgsmøte her hos oss i Fiskarlaget, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Faglig råd for ressursforskning holdt torsdag sitt andre møte etter at utvalget i juni ble oppnevnt av fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Formålet med utvalget er å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer, ved at aktuelle faglige problemstillinger presenteres og drøftes. I tillegg skal FUR være en arena hvor fiskerinæringen kan fremme innspill og råd om forsknings- og overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer knyttet til de viltlevende ressursene i havet.

Kjell Ingebrigtsen er utnevnt til å lede arbeidet i utvalget. I det første møtet i utvalget i september startet arbeidet opp med å analysere hvilke oppgaver som ligger innenfor mandatet.

-Det å kunne prioritere forsknings- og overvåkningsfaglige problemstillinger knyttet til marine ressurser vil være viktig. Utvalget er omforent om at det er nødvendig å utarbeide en overordnet plan for overvåking for å sikre kontinuitet i viktige tidsserier for nøkkelbestandene, sier Ingebrigtsen.

I dette arbeidet vil det være nødvendig å utarbeide en plan som sikrer gode og representative fangstdata for disse bestandene, påpeker han og i så måte ønsker utvalget en detaljert oversikt over hvordan Havforskningsinstituttet bruker ressursene i dag, og hvordan ressursbruken har utviklet seg de siste årene.

-Skal vi kunne gjøre en god jobb sammen og kunne ivareta en funksjon som rådgivende organ for prioriteringen og ressursbruken med havforskerne er det også viktig for utvalget å kjenne til ressursbruken i innsamlingen av fangstdata. Utvalget har derfor bedt om en oversikt over dette, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det rådgivende utvalget ledes altså av Kjell Ingebrigtsen og har representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk Forening og Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører i utvalget.