Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.04.2020

Fryst så det suser i UK

Vridning i markedet

-Det er en sterk økning i det britiske markedet for hel fryst torsk. Oppgangen i uke 14 beskrives som ekstraordinær av sjømatrådets utsending Hans Frode Kielland Asmyhr.

Norges sjømatråd kom onsdag med sin ukeoppdatering. I rapporten vises det til at korona-pandemien fører til økt usikkerhet i verdenshandelen og vi ser endringer i forbrukeradferd og transportmønster som påvirker flere markeder.

Spesielt utsatt er restaurantsegmentet (Horeca), mens det rapporteres om en økning i dagligvare og matleveringstjenester til hjemmet som følge av utstrakt hjemmekarantene i flere berørte markeder. En svekket norsk krone bidrar til å dempe noe av effekten knyttet til lavere etterspørsel.

Oppsving i dagligvare

Den norske utsendingen i London forteller at han de tre siste ukene har arbeidet fra hjemmekontor selv og at det nå merkes svært godt at det er satt inn omfattende tiltak også i Storbritannia.

Han peker på at siden alle offentlige møteplasser og serveringssteder er stengt, så slår det positivt ut for omsetningen av sjømat i dagligvarehandelen.

-Ferskfiskmarkedet har brutt sammen i UK. Dette markedet er dominert av nasjonale leverandører, samt Island. Nå er det et markant oppsving i omsetning for hel fryst torsk. Det er eksepsjonelt sammenlignet med fjoråret, men selvfølgelig er grunnen åpenbar, sier fiskeriutsendingen på telefon fra den britiske hovedstaden.

Kontaktet Ingebrigtsen

Hans Frode Kielland Aasmyhr ringte onsdag opp lederen i Norges Fiskarlag for å informere om situasjonen og utviklingen i markedet. Han sier det nå kan være en anledning for å tilpasse seg til markedsendringer og gjøre tilpasninger i produksjonen som står i stil med det de ulike markedene etterspør.

-Det vi ser nå kan fort bli en trend som varer, sier han. Han pekte overfor Fiskarlagslederen på at fisken bearbeides til ulike anvendelser i Storbritannia.

-Vi kan jo håpe at britene vil fortsette å etterspørre fisk som bearbeides for salg i dagligvaremarkedet. Dette kan helt klart være med på å bidra til økt sjømatkonsum også på sikt, sier han.

Se for øvrig sjømatrådets ulike utsendinger, blant annet Kielland Aasmyhr, som gir sine markedsrapporter i egne webinarer i denne lenken.

Her kan du også lese Sjømatrådets statusoppdatering per 8. april 2020:

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig etterspørsel og logistikk globalt sett. Vi ser tendenser til en gradvis normalisering i asiatiske land som Kina og Sør-Korea.

– Påskesalget er i gang og det rapporteres om etterspørselsvekst for emballerte produkter i dagligvare. I enkeltmarkeder ser vi at ferskfisksalget går ned på grunn av bortfall av restaurantsegmentet og restriksjoner i butikk. Folk handler sjeldnere og kjøper produkter med lengre holdbarhet, sier Paul Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Fortsatt volumvekst for fryst hel torsk og klippfisk i uke 14

Norge eksportere 1 857 tonn fersk hel torsk i uke 14. Det er en økning på 16 prosent fra samme uke i fjor. Eksporten av fryst hel torsk økte med 65 prosent til 1 007 tonn i uke 14. For fersk hel skrei ser vi en nedgang på 40 prosent til 262 tonn i uke 14.

– Eksporten av fersk hel torsk økte med 16 prosent i uke 14. Økningen kommer som følge av bedre vær og økte fangster av torsk. Størst vekst var det til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen, som produserer fryste produkter til dagligvare for å møte en økende etterspørsel, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

– Selv om prisen fortsatt er noe høyere i norske kroner, er prisene målt i euro betydelig lavere enn uke 14 i fjor. Vi ser samtidig at nedgangen i eksporten av fersk skrei fortsetter som følge av bortfall av restaurantsegmentet og begrenset utvalg i ferskfisker rundt i Europa, sier Pettersen.

– Veksten for fryst hel torsk fortsetter også i uke 14, og vi ser blant annet en sterk økning på 128 prosent til Storbritannia. Dette skyldes økt etterspørsel etter fryst fisk i dagligvare i Storbritannia, samtidig som etterspørselen til foredlingsindustrien øker tilsvarende. For fryst torsk øker prisene, også målt i andre valuta som dollar og pund, sier Pettersen.

– Vi ser en fortsatt vekst på 32 prosent i klippfiskeksporten til Portugal i uke 14. Prisen målt i norske kroner øker, samtidig som prisen målt i euro faller. For klippfisk av torsk har vi sett en positiv utvikling totalt sett så langt i år, men en svak etterspørselsutvikling i viktige enkeltmarkeder skaper usikkerhet fremover. For saltfisken ser vi en nedgang i eksporten på 19 prosent, samtidig som prisen øker både i norske kroner og i euro, sier Pettersen. 

Oversikt over ukesstatistikk.