Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2015

Frykter økt dødelighet

Vedtak i Landsstyret

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet om at det ikke blir slik at fangster fra samfiske i pelagisk sektor MÅ overføres fra landnot til låssettingspose før innmelding. Fiskerne frykter redusert overlevelsesevne for fangsten.

Det er Landsstyret i Fiskarlaget som har gjort vedtak i saken som nå er oversendt til direktoratet.

Les hele vedtaket i vedlagte brev til Fiskeridirektoratet: Bestemmelser knyttet til samfiske i pelagiske fiskerier – krav om oppankring av låsposer og overføring av landnotfangster.pdf