Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.07.2017

Frykter brukskonflikt

Seismikk

Fiskarlaget frykter brukskonflikt som følge av en forsinket seismikkundersøkelse utenfor Sogn og Fjordane i juli. Det er dorgefisket etter makrell som kan bli påvirket. Fiskarlaget mener også at selskapet bak ikke har fulgt god praksis i planleggingen.

Det er selskapet Engie E&P Norge AS som skal gjøre en seismisk 4D-undersøkelse utenfor Sogn og Fjordane. Den planlagte undersøkelsen blir trolig utsatt minst to uker som følge av at fartøyet «Westerngeco Magellan» blir forsinket med sitt nåværende oppdrag.

Undersøkelsen skulle startet 2. juli 2017 med avslutning 31. juli 2017. Selskapet forventet at fartøyet vil bruke 17 dager i aktiv innsamling.  

Fare for konflikt

Fiskarlaget har gjort Oljedirektoratet oppmerksom på at prosessen med planlegging av denne undersøkelsen ikke har vært gjennomført i henhold til guidelines fra Norsk olje og gass og fra myndighetenes veileder. Det er blant annet ikke vurdert om og hvilken fiskeriaktivitet som kan forekomme i området for undersøkelsen, og om det for selskapet har vært alternative løsninger.  

Beklager

Norges Fiskarlag har i et brev til nettopp Oljedirektoratet understreket at vi finner det beklagelig at all innsats som er lagt ned for å bidra til kunnskapsoverføring mellom de to næringer ikke ser ut til å nå nye selskaper. Ekstra beklagelig er det at den innsats som er lagt ned for å utarbeide gode rutiner og planleggingsverktøy ikke tas i bruk for å redusere konfliktpotensialet. Både fiskerinæringen og fiskeriforvaltningen sitter med mye informasjon som på et tidlig tidspunkt kunne gjøre samhandling på fiskefeltene enklere, men dessverre ser vi ofte at mange ikke er interessert i en slik dialog før en har inngått kontraktene og dermed låst undersøkelsen i tid, påpeker vi i brevet.  

Direktoratet også tydelig

Fiskeridirektoratet har i sitt arbeid knyttet til denne saken pekt på at det i det i juli måtte forventes fiske med passive redskaper og at det er vanlig praksis at makrelldorgerne går ut for å starte leting etter makrell i siste uka av juli i hele området for undersøkelsen.  

Vil kreve stans

Fiskarlaget mener selskapet har vist liten fleksibilitet til å forebygge en konflikt med det særegne dorgefisket etter makrell.

Dersom Engie E&P Norge AS velger å starte undersøkelsen når fartøyet blir ledig, krever Norges Fiskarlag at undersøkelsen stoppes senest 25. juli 2017 når dorgefartøyene starter leting etter makrell.

Undersøkelsen bør ikke tillates gjenopptatt før en er sikker på at dorgefartøyene ikke kommer til å benytte Gjøa-området som fangstfelt etter makrell med dorg.