Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.10.2014

Framsnakker sjøsikkerhet

100 deltagere i Svolvær

– Vi er meget godt fornøyd med påmeldingen og håper deltagerne skal bli fornøyde. Dette sier sjøfarsdirektør Olav Akselsen som i formiddag ønsker velkommen til to-dagerskonferansen «Sikker fisker 2014» i Svolvær.

«Sikker fisker 2014» er en nasjonal konferanse med Sjøfarsdirektoratet som arrangør og med en rekke andre etater involvert.

– Vi har siden 2008 hatt en arbeidsgruppe kalt «HMS i fiskeflåten», sammensatt av en rekke av de sentrale organene i og rundt fiskerinæringen. Denne gruppen har vært med på å planlegge og deltar også i gjennomføringen av konferansen, sier seniorrådgiver Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet. Hun er koordinator for gruppen, som ledes av Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Ikke tilfeldig

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier det ikke er tilfeldig at konferansen legges til Svolvær.

– Vi opplever ofte at de som deltar på slike konferanser er personer med et ansvar, men ikke altid de som har sjøstøvlene på; altså ansvarlige på land, i forsikring, organisasjonene eller i byråkratiet. Her er hoveddelen av deltagerne fiskere og det styrker konferansen, sier Akselsen.

– Du kan derfor si det slik at vi har en nasjonal konferanse, men det er ikke tilfeldig at den er lagt til Svolvær. Erfaringen gjennom «HMS i fiskeflåten» har vist oss at det er viktig å oppsøke miljøene, og dette er nok en hovedgrunn til at så mange yrkesfiskere deltar her i Svolvær.

Framsnakk

I løpet av de to konferansedagene i Lofoten skal det holdes rundt 20 foredrag med tema knyttet til sikkerhet og beredskap på havet. En av de som skal delta er Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

– Å framsnakke sikkerhet er veien å gå. Vi som er fiskere arbeider i en risikobransje, og det er flott at vi i fellesskap kan samarbeide om å få til et slik arrangement som dette, sier Ingebrigtsen.

Konferansen holdes på Thon-hotellet i Svolvær, og fra konferanselokalet i 10. etasje er det fritt utsyn til et av de viktigste fiskefeltene gjennom generasjoner – Vestfjorden.

– Rammen for konferansen er helt utsøkt, og jeg håper bare fiskerne klarer å holde konsentrasjonen på det som foregår her inne i konferanselokalet og ikke ut mot fiskefeltene, humrer Kjell Ingebrigtsen.

Progammet for konferansen

HMS-gruppen i fiskerinæringen består av:
Sjøfartsdirektoratet
Norsk Sjømannsforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Fiskarlag
Bud og Hustad Forsikring
Cefor
SINTEF
FHF