Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.04.2018

Forventer fratrekk neste år

Kystfiskekvoten

-Økningen i kystfiskekvoten gjør at vi frykter et overfiske. Om avsetningen på 3 000 tonn overfiskes forventer vi et fratrekk på neste års kvote innenfor denne gruppen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sist fredag økte Fiskeridirektoratet kystfiskekvoten på torsk etter ønske fra Sametinget. Kvoten ble økt med fem tonn per fartøy, og er gitt som et maksimalkvotetillegg. I fjor økte Fiskeridirektoratet kvoten med 10 tonn og da endte det med et overfiske på avsetningen med vel 600 tonn.

I en kommentar til Fiskeribladet sier leder Kjell Ingebrigtsen at han nå frykter nok et overfiske og dermed et fratrekk i neste års kvote på «torsketotalen».

Norges Fiskarlag har fått en rekke reaksjoner på grepet fra direktoratet.

-Særlig er reaksjonene sterke fra dem som bor på feil side av en kommunegrense. I åpen har vi eksempler på fiskere i en kommune som kan fange 18 tonn rund torsk mens man på andre siden av kommunegrensen i beste fall kan ta 39 tonn. Det er klart dette skaper reaksjoner i næringen, sier Ingebrigtsen.

Han sier Fiskarlaget ved en rekke anledninger har tatt opp denne saken i dialog med Fiskeridirektoratet og at tillegget bidrar til ytterligere å øke forskjellene mellom fiskerne i åpen gruppe som ikke omfattes av kystfiskekvoten, og de som kan fiske på kystfiskekvoten.

– Da avsetningen kom, aksepterte vi avsetningen på 3 000 tonn mot at det reguleres på en god nok måte. Vi frykter at økningen som kom nå, ikke ivaretar det hensynet godt nok, avslutter Kjell Ingebrigtsen.