05.02.2024

Fortsatt verdiøkning

Eksporten i januar

Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 640 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Verdien fortsetter å gå opp, tross volumnedgang.

-Det har vært en god start på sjømateksporten i 2024. Det skyldes i første rekke økte laksepriser. Sammen med en fortsatt svekket krone bidro det til at den totale eksportverdien ble rekordhøy i en januar-måned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding.

Verdivekst i 3 strake år

Verdien av sjømateksporten har nå økt 35 måneder på rad. En av årsakene til det er den svake norske kronen.

-Også i januar var det en betydelig valutaeffekt. Sammenlignet med samme måned i fjor har den norske kronen svekket seg seks prosent mot euro, noe som løfter eksportprisene i norske kroner, forklarer Chramer.

Kvotekutt gir volumfall

I januar eksporterte Norge 184 000 tonn sjømat. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

-Kvotereduksjonene på torsk, sild og makrell begynner nå for alvor å merkes på eksportvolumet. Også i år får vår største villfangede art målt i verdi, torsken, et kvotekutt på 20 prosent. Det samme er tilfellet for sild. Det gir økt kamp om råstoffet og lavere tilførsel til markedene, sier Chramer.

Viktig å ta vare på de dyrebare fiskeressursene

Han understreker samtidig at slike reguleringer er en helt sentral del av norsk fiskeriforvaltning.

-Å ta vare på de dyrebare fiskeressursene langs norskekysten er ikke bare viktig for Norge, men også viktig for å kunne forsyne verden med næringsrik sjømat. For å fortsette å klare det, må vi i perioder leve med lavere landinger og eksportvolum. Det er det som gjør Norge til en bærekraftig og ansvarlig sjømatnasjon, understreker Christian Chramer.

Vi lar vinnerne av Råfisklagets kvalitetspris i 2023 Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen illustrere det viktige arbeidet som gjøres for å bringe topp kvalitet ut fra Norge. «Årets kvalitetsfisker» går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet.

Økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området

EU var den største mottakeren av sjømat fra Norge i januar. Totalt ble det eksportert sjømat for 7,5 milliarder kroner til dette markedet. Det er en verdivekst på 11 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

-Selv om det fremdeles er usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen ute i markedene, har inflasjonen i de siste månedene falt raskere enn forventet. Det internasjonale pengefondet forventer en økt kjøpekraft hos husholdningene i euro-området i år. Det vil være positivt for etterspørselen etter norsk sjømat i et marked som i 2023 sto for 68 prosent av eksportverdien for norsk sjømat, sier Chramer.

Ny rekord for skreien

Til tross for delvis krevende værforhold i januar, er skreifisket godt i gang. I forrige måned sto den kvalitetsmerkede skreien for 25 prosent av eksportverdien til all fersk villfanget torsk. Det er ny rekord i en enkeltmåned.

-I likhet med laks har skreien fått fotfeste som et kvalitetsprodukt blant europeiske konsumenter, og det er gledelig å se økende skreivolum også når torskekvoten faller, sier Christian Chramer.

Fakta om januareksporten
• De største markedene for norsk sjømateksport i januar var Polen, Danmark og USA
• Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 257 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 18 870 tonn, noe som er 9 prosent høyere enn samme måned i fjor
• Det ble eksportert sjømat til totalt 118 land i januar. Dette er ett land mer enn i samme måned i fjor.

Les mer om januareksporten hos Norges sjømatåd