Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.09.2015

Fortsatt sterk eksport

Torsk fortsetter å øke

Norge eksporterte produkter av torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 835 millioner kroner i august. Det er en økning på 15 millioner eller 2 prosent mot august i fjor.

Eksportverdien øker altså, samtidig som det er en nedgang på 22 prosent i eksportert volum, og det er særlig fryst hel torskefisk som reduseres.

– En sterk måned for torskefisk skyldes blant annet at klippfisk og fersk torsk står for større andeler av eksporten i august, og vårt viktigste torskemarked Portugal befester sin posisjon som største klippfiskmarked. I tillegg har større fokus på levendelagret torsk gitt både økt eksport og gode priser i august. Norske torskefiskeksportører får også god drahjelp av en svak norsk kroner, sier analytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Klippfiskrekord i august

Norge eksporterte klippfisk for 309 millioner kroner i august. Det er en økning på 13,5 millioner kroner, eller 5 prosent, fra samme måned i fjor. Det er den sterkeste verdien, målt i norske kroner, i en august måned gjennom tidene. Totalt ble det eksportert 7 040 tonn klippfisk. Det er en reduksjon på 1 308 tonn, eller 16 prosent fra august i fjor. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 24 prosent i august.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 155 millioner kroner, en økning på 13,5 millioner kroner fra i fjor. Prisen lå i gjennomsnitt 33 prosent over prisen i august i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 107 millioner kroner, noe som er en nedgang på 23 millioner kroner fra august i fjor. Prisen på klippfisk sei lå 13 prosent over prisen i august i fjor.

Største enkeltmarked for klippfisk i august var Portugal og eksporten kom på 107 millioner kroner. Det er 48 millioner mer enn for august i fjor.

Jevn saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 2,1 millioner kroner til totalt 23,6 millioner kroner i august. Det er en økning på 10 prosent fra august i fjor. Eksportert volum ble i august redusert med 2 prosent til totalt 658 tonn. Samtidig økte gjennomsnittsprisen med 12 prosent målt i norske kroner. Spania er største kjøper av norsk saltfisk i august.

Mindre tørrfisk til høyere pris

Det ble eksportert hel tørrfisk for 48 millioner kroner i august. Det er en økning på 15 prosent fra august i fjor. Målt i volum ble det eksportert 374 tonn, en nedgang på 23 prosent fra samme måned i fjor. Av hovedproduktet Lofotrund torsk ble det eksportert 214 tonn til en verdi av 33,4 millioner kroner. Det er en økning på 2 millioner kroner, eller 3 prosent, fra august i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 155,57 kroner, 58 prosent høyere enn august i fjor.

I tillegg ble det i august eksportert tørkede hoder og rygger for 20 millioner kroner. Det er en økning på 1,1 millioner kroner, eller 6 prosent, fra august i fjor. Produktene går i all hovedsak til Nigeria, og totalt for alle tørkede produkter kjøpte Nigeria for 33 millioner kroner i august.

Sterk måned for fersk torsk

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter for 145 millioner kroner i august. Det er en økning på 8,2 millioner kroner, eller 6 prosent, fra august i fjor. Målt i volum var det i august en nedgang i eksporten av ferske torskefiskprodukter på 11 prosent, mens gjennomsnittsprisen har økt med 19 prosent fra august i fjor.

Det ble eksportert fersk torsk for 48,4 millioner kroner i august. Det er en økning på 18,9 millioner kroner fra i fjor. Prisen for fersk torsk var i august 31,43 kroner per kilo, 23 prosent høyere enn prisen i august i fjor.

Det ble eksportert fersk filet for 23,3 millioner kroner i august. Det er en nedgang på 1,1 millioner kroner fra august i fjor. Eksporten av torskefilet ble redusert med 3,1 millioner til 12,3 millioner kroner, mens eksporten av fersk hysefilet økte fra 7,3 til 9 millioner kroner. Prisen på torskefilet var i gjennomsnitt 92,19 kroner per kilo, en økning på 19 prosent fra august i fjor. Prisen på hysefilet gikk ned med 2 prosent til 58,70 kroner.

Volumreduksjon for fryste produkter

Det ble eksportert fryste torskefiskprodukter i august for 300 millioner kroner. Det er en nedgang på 18,2 millioner kroner fra august i fjor. Gjennomsnittsprisen har økt med 37 prosent, mens volumet falt med 31 prosent.

Eksporten av hel fryst fisk ble redusert med 23 millioner kroner til totalt 252,3 millioner kroner i august. Eksporten av fryst hel torsk ble redusert fra 116,4 til 90,7 millioner kroner, fryst hel sei gikk fra 32,6 til 8,6 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 58,6 til 16 millioner kroner. Fryst hel blåkveite økte fra 44,2 til 84,6 millioner kroner og uer økte fra 14,4 til 32,8 millioner kroner i august sammenlignet med august i fjor.

Eksporten av fryst filet økte fra 41,8 til 47,2 millioner kroner i august. Totalvolumet går ned med 15 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 33 prosent fra august i fjor. Det er blokkprodukter av torsk og hyse som går ned, mens andre filetprodukter av torsk og hyse øker i volum, verdi og pris.