Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.04.2018

Fortsatt sponsing

Penger til starter

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) vil fortsatt gi tilskudd til innkjøp av hjertestarter. – Vi ser på dette som et svært viktig tiltak og har vedtatt å videreføre ordningen som ble innført i fjor, forteller styreleder i FU Otto Gregussen.

Fiskernes Ulykkeskasse har det siste året gitt støtte til norske fiskere på 5 000 kroner til innkjøp av hjertestartere. Opplæring kan det også søkes om støtte til, og så langt er det gjennomført fire kurs.

Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag er styreleder i FU, og sier det så langt er innvilget 34 søknader om støtte til innkjøp.

–  Jeg er glad for at FU har bidratt til at 34 fartøy nå har et slikt apparat om bord, og at mannskapet også har fått opplæring i bruk av dette livreddende utstyret, sier Otto Gregussen.

 

Vil betaler ut mer

Styrelederen sier han har en krystallklar oppfordring i denne saken: – Ta ansvar! Kjøp hjertestarter!
Gregussen sier han håper hjertestarter etter hvert skal komme på plass i flest mulig fartøy siden det er så tidskritisk med tilgang til den typen livreddende utstyr i kritiske situasjoner.
–  Vi justerte i fjor vedtektene våre for å kunne bruke midler fra FU til et slikt forebyggende tiltak og jeg ser frem til at vi skal motta enda flere søknader om tilskudd i tiden fremover.

 

Regionale forskjeller

Sekretariatsleder i FU – Fiskarlagets seniorrådgiver Knut Eriksen – har laget en oversikt over hvem som så langt har fått støtte.

Oversikten viser at det er innvilget en søknad fra Hordaland, mens Rogaland og Møre og Romsdal har seks og sju innvilgede søknader om støtte.

 

Avtale om kjøp

En hjertestarter koster drøyt 10 000 kroner, og slik sett vil støtten fra FU være en sponsing av om lag halve innkjøpskostnaden.

Norges Fiskarlag har inngått en medlemsavtale med firmaet Trygg Partner som leverer hjertestartere og kurs.

 

Dette er FU

Fiskernes Ulykkeskasse endret i 2017 sine vedtekter slik at også forebyggende tiltak kan få støtte. Frem til i fjor ga FU bare økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall. Alle fiskere eller pårørende kan søke om bistand fra FU, samt støtte til kjøp av hjertestarter.

FU har utarbeidet et felles søknadsskjema for økonomisk støtte, og ber om at du tydelig merker av i skjemaet hva søknaden gjelder (vedlagt under).

Norges Fiskarlag administrerer ordningen, og kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen, som kan kontaktes på 99 36 51 05, eller E-post: fiskernesulykkeskasse@gmail.com.

• Fiskernes Ulykkeskasse, søknadsskjema

• Informasjonsark, hjertestarteravtale, Trygg Partner