05.09.2023

Fortsatt høy eksportverdi

Eksporten i august

Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Kronesvekkelsen er hovedårsaken til økningen i eksportverdien. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme måned i fjor. Dette forklarer nesten hele verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Fem høydepunkter fra sjømateksporten i august:

1. Størst verdivekst til USA

Når det gjelder verdensdelene, er det Nord-Amerika, der USA er største marked, som hadde størst verdivekst i august. Eksportverdien til dette markedet økte med 24 prosent, til totalt 1,5 milliarder kroner. Det utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten i august målt i verdi.

– USA blir et stadig større og viktigere marked for oss. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne forrige august-måned hvor over 10 prosent av verdien til norsk sjømateksport gikk til Nord-Amerika, forklarer Chramer.

2. To og et halvt år på rad med verdivekst for laks

Blant de største eksportproduktene var det i august nedgang i volum for makrell, fersk og fryst laksefilet og fryst torsk, mens det var volumvekst for fersk hel laks og ørret.

– Også i august passerte norsk laks en total eksportverdi på over 10 milliarder kroner. Dette er den 30. måneden på rad med verdivekst, og det viser hvilken sterk posisjon norsk laks har ute i markedene. Prisene på fersk hel laks og ørret målt i euro er likevel lavere enn på samme tid i fjor, understreker Chramer.

3. Økt turisme løfter utekonsumet

I de tre sommermånedene juni, juli og august eksporterte Norge sjømat for 41,3 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 14 prosent.

– Denne sommeren har vært preget av at turismen i stor grad er tilbake til nivået før koronapandemien, spesielt i Europa. En utpreget turistdestinasjon som Portugal er et eksempel på det. Landet er Norges største marked for klippfisk av torsk, og her har utekonsumet i mai og juni tatt seg opp sammenlignet med i fjor. Det er godt nytt for norsk sjømateksport, da restaurantmarkedet er et viktig og godt betalende marked, sier Christian Chramer.

4. God måned for levende kongekrabbe

For de villfangede artene ga reduserte landinger av makrell i august utslag i lavere eksportvolum, mens kongekrabben har lagt bak seg en historisk sterk verdimessig august.

– Etterspørselen etter levende kongekrabbe har tatt seg opp i det asiatiske markedet. I august så vi dette i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. Her var det spesielt stor vekst til Hongkong SAR og til Kina, forklarer Chramer.

5. Slik var tallenes tale for august-eksporten

Dette er de tre største markedene for norsk sjømateksport i august målt i verdi: Polen, USA og Danmark.

Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 435 millioner kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 30 161 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor

Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i august. Tallet var 109 i august i fjor.

Du kan lese flere detaljer hos Norges sjømatråd

Oppsummert er det følgende utslag for de ulike artene:

Vekst for fersk torsk: 2 403 tonn fersk torsk til en verdi av 139 millioner kroner i august. Verdien opp med 49 millioner kroner, eller 55 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 46 prosent

  • Torsk fra oppdrett står for 14 prosent av eksportvolumet. Hittil i år har det blitt eksportert 5 753 tonn oppdrettstorsk. Det tilsvarer 14 prosent av det totale eksportvolumet for fersk torsk fra Norge.

Nedgang for fryst torsk: 3 618 tonn fryst torsk til en verdi av 209 millioner kroner i august. Verdien falt med 99 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor. Volumet falt med 37 prosent

God august for klippfisk: 7 668 tonn klippfisk til en verdi av 506 millioner kroner i august. Verdien økte med 94 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 20 prosent.

Sterk måned for saltfisk: 1 026 tonn saltfisk til en verdi av 76 millioner kroner i august. Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 7 prosent.

Volumvekst for tørrfisk: 226 tonn tørrfisk til en verdi av 20 millioner kroner i august. Verdien falt med 1 million kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 74 prosent.

God august for sild: 15 740 tonn sild til en verdi av 300 millioner kroner i august. Verdien økte med 89 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 11 prosent.

Lave landinger ga svak august for makrell: 7 898 tonn makrell til en verdi av 173 millioner kroner i august. Verdien falt med 319 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med august i fjor. Volumet falt med 73 prosent.

Historisk eksportmåned for kongekrabbe: 392 tonn kongekrabbe til en verdi av 177 millioner kroner i august. Verdien økte med 74 millioner kroner, eller 73 prosent, sammenlignet med august i fjor. Det er en vekst i volum på 101 prosent.

Nedgang for snøkrabbe: 33 tonn snøkrabbe til en verdi av 3 millioner kroner i august. Verdien falt med 8 millioner kroner, eller 74 prosent, sammenlignet med august i fjor. Volumet falt med 50 prosent.

Verdivekst og volumfall for reker: 1 704 tonn reker til en verdi av 120 millioner kroner i august. Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med august i fjor. Volumet falt med 22 prosent.