14.08.2023

Forsvarer fiskernes interesser

Havvind i Arendal

-Vi prøver så godt vi kan å forsvare og ivareta fiskerne og fiskeriene sine interesser. Det sier Fiskarlagsleder Kåre Heggebø etter at han sammen med Audun Maråk fra Fiskebåt var en stemme under havvindkvelden på Arendalsuka.

Mandag kveld inviterte havvindnæringen til samtale og debatt om utviklingen av den nye næringen.
Både havne-infrastruktur og lønnsomhet var tema som ble tatt opp, og Egil Hogna i Norconsult var for sin del tydelig om at verken bunnfast eller flytende havvind er lønnsomt per i dag.

Under arrangementet fikk fiskerinæringen komme med sine innspill, før det var en avsluttende politisk debatt mellom Arbeiderpartiets statsråd og Høyres Nicolai Astrup.

Må ikke fortrenge

For forsamlingen med flere hundre mennesker om bord i fjordcruisebåten «Legacy of the Fjords» påpekte leder Kåre Heggebø at Fiskarlaget ikke er negativ til annen næringsvirksomhet på havet og kysten, men at vi tar til orde for at fiskerne og fiskeriene blir forstått og ikke ender som en tapende part i den nye energisatsingen.

-Vi er helt på linje med regjeringa som sier at utbygging av havvind ikke skal skje på viktige gyte- og fiskeområder. Hvis sant skal sies så er vi kanskje enda tydeligere enn regjeringa på disse punktene, sa Kåre Heggebø med blant andre Olje- og energiminister Terje Aasland i salen.

Det var tett med folk som fulgte arrangementet på åpningsdagen av årets Arendalsuke. I løpet av uka holdes det nesten 2 000 arrangementer i Sørlandsbyen.

Klare utfordringer

-Vi er opplært den siste generasjonen om at alt vi gjør skal ha ei føre-var tilnærming, men vi synes at dette prinsippet langt på vei blir forlatt når det gjelder havvindutbygging, sa han og svarte på invitasjonen fra havvindnæringen om å komme med klare utfordringer.

Heggebø påpekte et tydelig behov for mer kunnskap:

-Er det greit at vi starter opp med en gigantisk utbygging før vi vet konsekvensene det vil ha på både gyting og vandring til fisken?

-Det er store mangler på kunnskap på dette, noe også havforskerne er tydelig på, sa han.

-Et annet generelt premiss i dag, er at forurenser er ansvarlig for opprydding, sa lederen for fiskerne og så langt frem i tid i sin andre utfordring:

-Er det da greit at det ikkje blir stilt krav om finansiell sikkerhet til opprydding hos dei som får utbyggingstillatelsar for Havvind. Dette er ein selvfølge idag hos for eksempel oppdrettsnæringa, påpekte han.

Olje- og energiminister Terje Aasland var lyttende til sin navnebror Terje Eriksen, leder i Sør-Norges Fiskarlag da de møttes i Arendal mandag kveld.

Åpen dialog

Under arrangementet var også lederen i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen til stede.
Skipperen fra Karmøy har bidratt i en rekke sammenhenger for å gjøre synlig fiskernes erfaringer fra havet.
Han benyttet anledningen til å få seg en prat med olje- og energiministeren etter at det offisielle programmet var over.

Han berømmer regjeringen for åpen dialog med næringen, samtidig som han påpekte at det er viktig å inkludere alle deler av næringen og flåten i det arbeidet som skal skje fremover.

-Vi i Sør har vært tett på prosessene så langt. Etter hvert som havvind omfatter større deler av kysten er det derfor viktig at Nord Fiskarlag er tett koblet på prosessen, understreket han overfor både statsråden, sin egen leder og Hildegunn Blindheim i Offshore Norge.

Se mer – live på tirsdag

Under Arendalsuka holder både sjømatnæringen og havvindnæringen en rekke arrangementer. Tirsdag formiddag er Hildegunn Blindheim en av gjestene når Fiskarlaget, Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag inviterer til havvinddebatt.

Havvind er ett av tre tema som du enten kan følge ved å besøke Arendal og No.1 Sportsbar eller klikke deg inn og følge direktesendingen fra arrangementet der du er.

Lenke til vårt arrangement vil bli lagt ut en stund før start klokken 10:15 tirsdag 15. august.