Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.08.2014

Forskere peker på endringsbehov

Om lønnsomhet og konkurransekraft

Nærings- og fiskeridepartementet melder tirsdag at de nå har mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

Universitet i Tromsø har sett på rammevilkårene for sjømatindustrien og drøfter i hvilken grad og på hvilken måte de sektorspesifikke rammevilkårene påvirker sjømatindustriens muligheter til å være lønnsom og konkurransedyktig i et globalt sjømatmarked.

Sintef Fiskeri og havbruk sin rapport gir en oversikt over FoU, kompetanse og innovasjon i sjømatindustrien. Analysen peker også på utfordringer som bidrar til å redusere verdiskapingen og angir tiltak for å bedre dette.

Dette er de to av i alt fire rapporter som er bestilt av departementet på vegne av Sjømatindustriutvalget. De to siste vil foreligge i slutten av september.

Rapportene:
– FoU i sjømatindustrien
– Sjømatindustriens rammevilkår
– Organisering av verdikjeden for sjømat og salgssystem
– Lønnsomhet i sjømatindustrien.

– Jeg venter spent på Sjømatindustriutvalgets endelige konklusjoner, og har allerede startet forberedelsen til oppfølging av utvalgets tilrådninger. Regjeringen tar sikte på å fremme en melding til Stortinget og forslag til aktuelle lovendringer høsten 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.-

Les delrapportene her:
Mot en ny samfunnskontrakt. Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren (UiT, NFH, Nofima)

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien (Sintef)