Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.12.2021

Forsikringsbevis 2022

Gruppelivsforsikringen

Som medlem i Norges Fiskarlag kan du her se ditt forsikringsbevis for 2022 for den kollektive gruppelivsdekningen for medlemmer av Norges Fiskarlag.

Medlemmer i Norges Fiskarlag har en gruppelivsforsikring gjennom sitt medlemskap. Forsikringen har vi gjennom vår samarbeidspartner Gjensidige.

Gruppelivsforsikringen er en forsikring som utløses til pårørende ved dødsfall. Forsikringen utløses, uansett årsak, til medlem med gyldig forsikring. Din forsikring er gyldig når du har betalt medlemskontingenten til Norges Fiskarlag. Forsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer mellom 16 og 70 år. (Støtte­medlemmer omfattes ikke.)

Ved dødsfall i forsikringstiden er dekningen er på 30 000 kroner. Utbetaling gis uansett om dødsfallet skyldes ulykke eller sykdom og går til ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

Dersom du som medlem har spørsmål til forsikringen, kan du kontakte oss på e-post fiskarlaget@fiskarlaget.no eller telefon 73 54 58 50.

Se for øvrig mer om de fordelaktige betingelsene som ligger i avtalen vi har med Gjensidige og deres sjøtrygdelag (intern link)

Hva må jeg gjøre?

Ved dødsfall til et medlem i Norges Fiskarlag bes det om at vi kontaktes med informasjon om dødsfallet. Deretter bistår vi fra administrasjonen i saksarbeidet som må gjøres for å utløse utbetalingen i forsikringen.

Forsikringen er ment å skulle være en rask «førstehjelp» i forbindelse med gravferdskostnader.