Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2018

Forsikringsbevis 2018

Medlemsforsikring

Fiskarlagets medlemsforsikring er inkludert i kontingenten du som medlem betaler til organisasjonen. Les vilkårene i forsikringen her, og husk at forsikringen bare gjelder når kontngenten er betalt.

Vedlagt (under) er link til vilkårene i medlemsforsikringen Norges Fiskarlag har som en kollektiv ordning for medlemmer gjennom vår forsikringspartner Gjensidige.

Forsikringen er gyldig når du har betalt medlemskontingenten.  

Vår avtale med Gjensidige

Våre medlemmer får gjennom Gjensidige tilbud om en rekke næringsforsikringer, samt at medlemmer også får fordelaktige priser på private forsikringer.

Les mer om de generelle fordelene du har gjennom Fiskarlagets medlemsavtale med Gjensidige.