Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.10.2020

Fornøyd med avtale

Spent på 2021

-Dette er en god dag for samarbeidet i nord og for både oss fiskere og hele fiskerinæringen. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen om at den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige og en avtale om fordeling av bestandene i Barentshavet for 2021.

-Fellesforvaltningen av de store og tunge nøkkelbestandene i nord skjer i en tilnærming preget av god dialog og felles ansvar mellom Russland og Norge, sier Ingebrigtsen.

Han sier det har vært en spesiell forhandlingsuke som avviker fra det normale.

-Vanligvis har vi deltatt rundt samme bord, men i år har dette vært umulig å få til på grunn av covid-19. Likevel er det betryggende å vite at vi nok en gang har søkt å finne de beste løsningene for en langsiktig høsting av de svært viktige fellesressursene i det enorme spisskammerset som Barentshavet er for både Norge og Russland, og verdensmarkedet for øvrig.

Kjell Ingebrigtsen har deltatt fra hjemmekontor i Bodø, mens det i Oslo og Moskva har vært samlet delegater fra departementene.

-Jeg håper at man i neste kommisjonsmøte kan sitte rundt samme bord slik tradisjonen i forhandlingene har vært.

Årets møte er det 50 i rekken og Norges Fiskarlag har deltatt i forhandlingene med i alt tre representanter: Kjell Ingebrigtsen, Arild Aarvik og Stig Meyer. Norge og Russland er vertskap for forhandlingene annethvert år og årets forhandlinger skulle etter planen foregå i Bergen.

Lederen i Fiskarlaget er spent på omsetning og marked for 2021, ikke minst hvordan covid-19-situasjonen fortsetter og kan skape utfordringer for næringen generelt sett. Han er likevel grunnleggende optimistisk:

-Avtalen gir et godt grunnlag for verdiskaping både på norsk og russisk side. Vi har et godt samarbeid og skjøtter et felles forvaltningsansvar av bestandene i nord på en måte som jeg er stolt av. Det bidrar til å gi den stadig økende befolkningen i verden den mest miljøriktige maten de kan spise, sier han.

Fakta:

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen forhandler om fordelingen av de store felles fiskeribestandene i Barentshavet og det er for 2021 enighet om følgende rammeforhold:

Torsk: Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2021 ble satt til 885 600 tonn, i tråd med forvaltningsregelen.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for 2021 vil være 397 635 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Hyse: Totalkvoten for hyse er fastsatt til 232 537 tonn for 2021, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 113 348 tonn, inkludert forskningskvoten.

Lodde: Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2021.

Blåkveite: Totalkvoten for blåkveite i 2021 er fastsatt til 27 000 tonn.

Snabeluer: Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 66 158 tonn for 2021. Dette er en økning på 10 298 tonn fra 2020.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2021.