15.08.2023

Fornøyd fisker

Arendalsuka

Rekeveteran Atle Nilsen (64) er fornøyd med innholdet etter å ha fulgt Fiskarlagets tretimers maratonprogram under Arendalsuka. -Viktig at vi synes i samfunnsdebatten, sier den erfarne Agderfiskeren.

Gjennom et tettpakket program deltok Fiskarlaget med en rekke ansatte og tillitsvalgte da vi markerte oss på Arendalsuka tirsdag formiddag. I et godt samarbeid mellom Fiskarlaget og våre to medlemslag Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag var det gjennom arrangementet opp mot 100 gjester på det meste i lokalene til No.1 Sportsbar i Pollen i Arendal.

Se hele arrangementet der du er

Vi overførte også arrangementet på video.

Du kan klikke deg inn å se hele eller deler av vårt arrangement i denne lenken.
Programmet starter etter om lag 8 minutter av videostrømmen. Gå derfor direkte dit ved å dra i tidsaksen nederst i videobildet.

Dette var på agendaen

Tre bolker på en time hver ble bygget opp med dags- og tidsaktuelle momenter for å utdype og debattere viktige tema som havvind, areal, miljø og næringens samfunnskontrakt.

Vi fikk også med oss en rekke gjester fra både næringen og forvaltningen, samt rikspolitikere som bidro med sine innspill.

Klikk deg gjerne inn og se detaljer for hvert av de tre arrangementene her:

Atle Nilsen legger til kai med reketråleren «Frøken Wahlberg»

Erfaren nestor

Atle Nilsen har gjennom en mannsalder vært fisker og tillitsvalgt i Fiskarlaget i Arendal og stått som medlem i organisasjonen i 42 år.

Han runder 65 i høst og påpeker at er det en ting livet som fisker har lært ham, så er det behovet for kunnskap – på alle nivå.

-Se bare nå på havvind. Der – er det viktig med kunnskap, sier han med ettertrykk.

Samtidig er han tydelig på at vi trenger grønn energi, og at det beste er at man kan samarbeide for å finne gode løsninger.

-Det er en kunst å finne balansen mellom de ulike næringenes behov, sier han.

Ta ut Sønnavind A

I programmet om havvind ble det fra tillitsvalgt Trond Christian Edvardsen påpekt at ett av 20 foreslåtte områder for havvind, kanskje allerede nå bør tas ut av myndighetene.
Området Sønnavind A er rett og slett for viktig for fiskerinæringen, påpekte han.

Trond Christian Edvardsen arbeider om bord i fartøyet Nesejenta fra Lindesnes og han mener Sønnavind A må tas ut som foreslått område for havvind. Opp mot 40 ulike fartøyer bare fra Agder bruker jevnlig det aktuelle området i ulike typer fiskerier. Mandag lå 28 fartøy i området.

Atle Nilsen sier han vil være forundret om det aktuelle området utenfor Sørlandskysten vil ende opp som areal for havvind.

Offshore Norges sjef Hildegunn Blindheim var i sitt innlegg i programmet også innom at fiskeri ikke skal «ofres» i jakten på grønn energi.

Hun viste til avklaringsdokumentet, dreieboka, som er utarbeidet i et samråd mellom de to næringene for å tilrettelegge for å unngå konflikter mellom partene.

-Det verste vi kan gjøre er å sitte på hver vår tue og være irritert på hverandre. Jeg opplever konstruktiv dialog selv når vi ikke er enige, sa hun og ga fiskerinæringen honnør for samarbeidsdialogen.

Hun inviterte også til videre tilsvarende dialog i den videre prosessen om å avklare arealene for havvind.

Havvinddebatten samlet en rekke sentrale politikere, ledet av Fiskebåts informasjonsleder Odd Kristian Dahle, f.v. Marit Arnstad (Sp), statssekretær Elisabeth Sæther (Ap), Rasmus Hansson (MDG). Lars Haltbrekken (SV) og André Skjelstad (V).

Skeptisk

Atle Nilsen sier han opplever at det i hovedsak er god dialog mellom fiskerinæringen og andre samfunnsområder, men at han grunnleggende er bekymret for hvordan havet og økosystemet påvirkes – for eksempel av de kommende havmøllene.

-Ta for eksempel lydstøy. Duringen går rett ned i sjøen. Vi vet for lite om hva denne støyen og andre deler av påvirkningen har å si for naturen, sier han – samtidig som han nok en gang understreker at utsagnet ikke er negativt forankret.

-Jeg er ikke motstander av havvind. Vi trenger energi i fremtiden og dette kan være et alternativ, men at næringen vår lyttes til på en seriøs måte og at samfunnet ikke blir for ivrig. DET – er noe jeg er opptatt av, sier rekefiskeren.

Atle Nilsen (t.v.) sammen med Agnar Langtveit var to av fiskerne som deltok blant publikum under Fiskarlagets arrangement på Arendalsuka. I bakgrunnen er generalsekretær Sverre Johansen i gang med sin innledning under det første temaet i programmet.

Reke-bekymring

Hans daglige bekymring er også at hans del av fiskerinæringen sakte, men sikkert skal forvitre.

-Jeg frykter vi nå er i ferd med å maltraktere en del av næringen, sier han med referanse til nedgangen i rekekvoter og utfordringene det og drivstoffpriser betyr for rekenæringen i sør.

Han satte pris på at statsråd Bjørnar Skjæran kom med en tydelig avklaring om regjeringens syn på grunnrente, men sier at det bare blir en liten oppmuntring fordi næringen har så mange utfordringer i det daglige.

-Det er fint at fiskeri- og havministeren er så tydelig i sitt innlegg om at vi ikke trenger frykte grunnrente for fiskeri fra dagens regjering, men det hjelper så lite når vi allerede har så mange og store utfordringer, poengterer rekefiskeren fra Arendal.

En interessert Bjørnar Skjæran lytter aktivt med når økokrimsjef Pål Lønseth (med mikrofonen) diskuterer fiskerikriminalitet med Fiskarlagets leder. Debattleder Hanna Bakke-Jensen.

Tydelig minister

Fiskeri- og havministeren var altså tydelig på at han ikke har tro på grunnrentebeskatning av fiskeriene da han analyserte næringens samfunnsrolle og bidrag til kysten.

Han pekte på regjeringens plattform fra Hurdal og gjentok og forsikret om at regjeringens forventning til næringen er forankret i at næringens samfunnsbidrag skal tas ut gjennom verdiskapingen fiskeriene bidrar med langs kysten.

-De som får høste av fellesskapets ressurser skal legge mer igjen lokalt og regionalt. Og dette er det næringen forventes å levere på, sa han.

Han poengterte også at det er viktig med en bredt sammensatt flåte tilpasset de ulike fiskeriene og de lokale forutsetningene.

God stemning! Inge Halstensen er Mr. Bekkjarvik i fiskerinæringa. Her sammen med Fiskarlagasleder Kåre Heggebø.

Har svart belte

Det vakte munterhet både hos rekefisker og skipper Atle Nilsen og de andre i salen da Fiskebåts leder Christian Halstensen annonserte at han opplever å ha svart belte i samfunnsbygging i Bekkjarvik.
På hjemstedet hans familie kjøpte tilbake i 1897 sysselsetter de i dag 200 mennesker og har et omfattende lokalt fotavtrykk og drift av flere havgående fartøy.

De driver også kjøpesenter på 16 000 kvadrat i en bygd med 500 innbyggere. De har utviklet hytte- og boligfelt, bygget kunstgressbane, idrettshaller, omsorgsboliger, bibliotek og legesenter for å nevne noe.

-Det er jo galskap, repliserte far og havfiskeveteran Inge Halstensen fra tilhørerplass i salen i Arendal og høstet også for det munterhet fra tilhørerne.

«Bevare meg vel – hvordan kan fiskeflåten bidra til å ta vare på havet?» var satt som tema for den tredje bolken, der Maria Pettersvik Arvnes ledet samtalen mellom f.v. Rasmus Hansson (MDG), Geir Huse fra havforskningen, Maria Varteressian i Klima- og miljødepartementet og Jan Bredsand fra Sør-Norges Fiskarlag.

-Vi leverer

Atle Nilsen var tirsdag ettermiddag tilbake på arbeid.

Han deltar aktivt i forsøksfisket etter ål og bruker mye tid i dette fisket for å få kunnskap om forekomst og ålegrasengene der ålen trives.

Noen aktive timer kan gi 4-5 kilo ål per ruse. Totalt har han 90 ruser ute, men bare 45 av disse røktes i gangen. En god dag gir mellom 100 og 200 kilo ål.

64-åringen rapporterer om et godt fiske av en ettertraktet art, som nå er på veg tilbake som et alternativ å høste på for næringen. Fisket åpner og stenger samtidig med leppefiskesesongen og er altså fortsatt definert som et forsøksfiske. Den beste tiden for dette fisket er fra nå midt i august og en måneds tid fremover.

Ålen røykes og selges til mottak i Oslo som distribuerer den til restaurantmarkedet.

-Må delta

Den erfarne fiskeren satte av tid til å delta fordi han er levende engasjert i utviklingen av næringen.
Han mener det er viktig at vi synes i samfunnsdebatten, og at det derfor er positivt med så omfattende deltagelse som vi hadde under dagens arrangement.

Den erfarne Agderfiskeren er også krystallklar når det gjelder fiskerinæringens bidrag på samfunnskontrakten, slik det ble stilt spørsmål om i Fiskarlagets arrangement.

-Det er ikke tvil hos meg. Og det blir det svart opp på hver eneste dag langs hele kysten, sier han.

-Generalsekretær Sverre Johansen dro også mange tydelige linjer i sin innledning om «Dagens fiskeflåte – fra sydvest til vernehjelm» og det var fint å høre våre politikere følge opp etterpå, der flere fremhevet at næringen er en svært viktig bidragsyter til verdiskaping langs hele kysten, avslutter Atle Nilsen.

Deler av forsamlingen under Fiskarlagets arrangement på No.1 Sportsbar tirsdag.

Arrangementet ble også sendt på video. Denne kan du se ved å klikke deg inn i denne lenka. Sendingen starter åtte minutter ut i videolenken.

Onsdag ettermiddag 15:45-18:45 blir det sending og arrangement ved Sportsbaren, da står næringen sammen som avsender med overskriften: «Vil vi egentlig spise mer sjømat?»