Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.04.2021

Formidler mathistorie

7000 unge har deltatt

Elever fra ti videregående skoler i Trøndelag og flere grunnskoler i Trondheimsområdet rakk akkurat å få med seg årets matkulturelle happening i Trøndelag før koronaregler strammet til på nytt.

-Interessen for å delta i formidlingsopplegget «Matkultur og historiefortelling» er stor, forteller primus motor Kari H. Bachke Andresen. 

I formidlinga blir elevene tatt med i en tidsreise hvor de skal gjøre seg kjent med hvordan den trønderske menyen, med hovedvekt på sjømat, har endret seg fra istid til nåtid, og med blikk inn i framtida. Samtidig får elevene smaksprøver av marine arter som settes inn i et tidsbilde, og dermed kan man si at deltagerne rett og slett får smake seg gjennom historien. 

7 000 deltagere

Kari H. Bachke Andresen, som er biolog, har i en årrekke utviklet og jobbet med formidling av sjømat for elever rundt om i Trøndelag. Til nå har mer enn 7 000 elever deltatt i en eller annen variant av formidlingstilbudene som følger mat fra havet til bordet, både i fortid og nåtid, og med blikk inn i framtida.

Hun har utviklet konseptet etter at hun i 2013 ga ut «Velkommen av havet – mer enn en kokebok».

Boka følger sju marine råvarer fra Trøndelag, fra artenes oppvekstområder, via fiskerne til kokkene Lars Erik Vesterdal, Bjørnar Buserud og Eivind Austad som laget mer enn 30 retter med tilhørende oppskrifter. 

Viktig for skolene

-«Matkultur og historiefortelling» er et viktig bidrag til utdanningen av våre elever, med tanke på at de skal være gode kulturbærere og fremtidige matambassadører for Trøndelag og Norge, sier Geir-Rune Larsen, fagleder for restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole. 

Skolen har sammen med reiselivslinja ved Thora Storm vgs. spilt en vesentlig rolle i utviklingen av formidlingstilbudet, sammen med Kari H. Bachke Andresen, Den kulturelle skolesekken (DKS) Trøndelag og Trondheim og NTNU Vitenskapsmuseet. 

-For vår del er dette svært nyttig med tanke på matfylket Trøndelag og det utdanningsprogrammet vi representerer. Våre elever som etter hvert skal bli fagarbeidere møter gjester både nasjonalt og internasjonalt på ulike arenaer i samfunnet. Dette er spesielt viktig når Trøndelag i 2022 skal være en av to Europeiske matreginoner sammen med Menorca i Spania. Her legges det stor vekt på mat, drikke og reiselivsopplevelser, sammen med rekruttering til yrkene innenfor dette segmentet, påpeker Larsen.

Han viser til at kunnskapen om matkultur og historie er blitt viktigere for hotell- og restaurantbransjen etter hvert som det tilbys stadig mer kortreist og lokal mat. Det gjelder både for landbruket og ikke minst for sjømat.

-Trondheim har blitt en mat-by av rang, og med mange tilreisende og besøkende nasjonalt og internasjonalt er det enda viktigere at de som jobber i bransjen har kunnskaper om vår matkulturarv i historisk perspektiv, sier Geir-Rune Larsen.

Mister bevilgning

Alt nå synes det imidlertid klart at formidlingstilbudet ikke kommer med på DKS Trøndelags prioriteringsliste neste skoleår. 

Kari H. Bachke Andresen sier hun derfor alt nå har sendt den første søknaden om økonomisk bistand og spleis for støtte til dette opplegget neste år. Hun har tidligere fått, og får, god støtte fra blant annet sjømatbedrifter, organisasjoner, NTNU Vitenskapsmuseet og allmennyttige fond, i tillegg til DKS for gjennomføring av flere av tilbudene.  

-Uten disse og lokale ildsjelers bidrag ville disse oppleggene ikke latt seg gjennomføre for så mange elever rundt om i regionen. Ønsket er nå at enda flere bidrar i spleiselaget, sier hun. 

-Fortjent heder

Ellers ønsker hun å framheve at Geir-Rune Larsen nettopp har fått en høythengende pris for sitt usedvanlig store engasjement for rekruttering og arbeide med kunnskap om lokal mat til matfagene. 

Se oppslag og omtale her.