Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.10.2020

Forhandlinger denne uka

Fiskerioverenskomsten

Mandag 19. oktober starter årets tarifforhandlinger mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen. Målsetningen er å lande årets tariff-forhandlinger innen torsdag kveld. Forhandlingene holdes i Geiranger.

Formålet med tarifforhandlinger er å sikre at avtaleverket er oppdatert og i samsvar med rammebetingelser som næringen til enhver tid må forholde seg til. Man ønsker så hensiktsmessige regler som mulig for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de verdiene som båteier og mannskap i fellesskap skaper. Slik har det vært siden tariffseksjonene og Fiskerioverenskomsten ble etablert i 1971.

Forhandlingene starter altså mandag og avsluttes etter planen på ettermiddagen/kvelden torsdag 22. oktober. Etter at forhandlingene er avsluttet rundes det hele av med felles festmiddag torsdag kveld.

Til sammen 21 tillitsvalgte skal i løpet av denne tiden arbeide seg gjennom flere titall ulike krav og områder av den gjeldende tariffen, der en eller begge parter har fremmet krav om forhandlinger i eksisterende avtale. Målet er å bli enige om hvilke av de foreslåtte endringene som det er fornuftig å innarbeide i avtaleverket.

Status fra seksjonene

Båteierseksjonen: Forhandlingsutvalget og sekretariatet gjør de siste forberedelsene mandag formiddag før forhandlingsoppstart på ettermiddagen.    Foto: Båteierseksjonen

Formann i Båteierseksjonen Geir Skogheim sier han fram til gode og konstruktive forhandlinger og trekker frem et par tema som særlig viktig fra deres side.

-Det er mange viktige saker som skal forhandles utover i uka, men Båteierseksjonen har et særskilt fokus på pensjon, samt å forbedre tariff for «paragrafbåter».

                                                        

Styreleder Jan Petter Børresen Mannskapsseksjonen har også en løsningsorientert tilnærming:

-Årets forhandlinger vil bli utfordrende, men vi er positive til å finne frem til gode løsninger, sier han.

Mannskapsseksjonen: De ti tillitsvalgte som skal forhandløe på vegne av mannskapsmedlemmer.                  Foto: Audun Stautland, Mannskapsseksjonen

Ved uenighet

Partene går i utgangspunktet til forhandlingene med en innstilling om at flest mulig av de fremsatte kravene skal løses i løpet av forhandlingene.

Dersom det er punkter man ikke klarer å bli enige om og som man heller ikke finner å kunne trekke, har forhandlingssystemet regler for hvordan man skal håndtere dette.

Partene kan for det første, be om megling hvor en meglingsmann oppnevnt av førstelagmannen i Frostating lagmannsrett vil bistå partene.

Fører heller ikke denne meglingen til at man blir enige, eller at kravet trekkes, kan man be om en voldgiftsavgjørelse. Da vil et dommerpanel oppnevnt av partene, førstelagmannen og Fiskeridirektøren avgjøre uenigheten.