Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2017

Forhandler i Russland

Fiskerikommisjon denne uken

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes denne uken for å forhandle om de arktiske bestandene. Årets forhandlinger er lagt til Kazan i Russland.

Kazan ligger ved Volga drøyt 700 kilometer øst for Moskva.

-Alt i år 921 er det kilder som henviser til vikingbesøk i byen. Slik sett er der en historisk link knyttet til at vi samles for å forhandle i denne byen, sier Kjell Ingebrigtsen. Det viktigste er imidlertid at vi også denne gangen kan klare å lande en omforent avtale om forvaltningen av våre fellesbestander i Nord-Atlanteren, understreker lederen i Fiskarlaget.

Solid arena

Kjell Ingebrigtsen påpeker at den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har vært en konstruktiv og resultatskapende arena i mer enn 40 år nå og at han er overbevist om at det også i år blir en god balanse mellom kvotestørrelse og bærekraftig forvaltning av de ulike bestandene.

-Vi har en sammensetning av delegasjonene som tydeliggjør at våre to land er svært opptatt av å forvalte de verdifulle bestandene på beste vis. Dette gjør meg trygg på at vi også under det 47. møte i kommisjonen får landet en akseptabel avtale mellom partene.

Stiller med tre

Norges Fiskarlag er representert med tre medlemmer i den norske forhandlingsdelegasjonen, som ledes av assisterende departementsråd Arne Benjaminsen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Leder Kjell Ingebrigtsen, nestleder Arild Aarvik og Landsstyremedlem Jan Erik Johnsen dro fra Norge til Kazan søndag morgen og skal frem til fredag delta i forhandlingene.

Kommisjonen utarbeider avtaler knyttet til forvaltning av:

  • Torsk og hyse
  • Lodde
  • Uer og snabeluer
  • Blåkveite
  • Sild
  • Sei