Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.10.2019

Forhandler denne uken

Norge og Russland

Denne uken skal Norge og Russland drøfte seg frem til kvotene på sentrale fiskerier for 2020. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes i år i Petrozavodsk.

Russland og Norge har siden midten av 70-tallet hatt et formalisert og godt fungerende samarbeid om forvaltningen av fellesbestandene i Barentshavet.

Årets møte er det 49. kommisjonsmøtet, og Russland er vertskap for forhandlingene om Barentshavbestandene.

I alt er det drøyt 50 deltagere fra begge land i forhandlingsdelegasjonene, og Norges Fiskarlag er representert med tre delegater. Det er leder Kjell Ingebrigtsen, 1. nestleder Arild Aarvik og landsstyremedlem Stig Meyer.

Allerede på plass

De fleste i den norske delegasjonen reiste allerede søndag morgen til St. Petersburg, hvor de tok tog videre til årets forhandlingsby.

Petrozavodsk er hovedstaden i republikken Karelia, og er det administrative senteret og den viktigste industribyen. Byen ligger i Petrozavodskbukta ved den vestre bredden av innsjøen Onega om lag 300 kilometer nordøst for St. Petersburg.

Hele uken satt av

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes til det første formelle møtet mandag formiddag klokken 10 russisk tid. Hele uken er satt av til forhandlingene.

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier han har gode erfaringer knyttet til forhandlingsklima med den russiske motparten.

– Jeg har i mange år hatt gleden av å representere Norges Fiskarlag i kommisjonen og opplever et godt samarbeid både innad i den norske delegasjonen og i samtalene med russiske myndigheter.

Kjell Ingebrigtsen sier han ikke ønsker å si noe om sine forventninger nå ved starten av uken.

– På generelt grunnlag vil jeg si at den norske linjen i forhandlingen har vært å ha en ansvarlig tilnærming til forvaltning og kvoteuttak. For øvrig må jeg henvise til den norske forhandlingslederen, assisterende departementsråd Morten Berg fra Nærings- og fiskeridepartementet. Han leder delegasjonen og er også den som uttaler seg i egenskap av norsk forhandlingsleder.

Dette forhandles det om

Det forhandles om fellesbestandene nordøst-arktisk torsk, nordøst-arktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer. Det gjøres også avklaringer fra begge sider knyttet til regelverk og andre reguleringer.

Kvoteavklaringene (totalkvoter) som ble inngått i Ålesund i fjor og som er gjeldende for 2019:

Torsk 2019: 725 000 tonn (2018: 775 000 tonn)

Hyse 2019: 172 500 tonn (2018: 202 350 tonn)

Blåkveite 2019: 27 000 tonn (2018: 27 000 tonn)

Snabeluer 2019: 53 757 tonn (2018: 32 658 tonn)

Lodde: Ikke fangst i 2019