Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.10.2021

Forhandler denne uka

Fiskerikommisjonen

Denne uka forhandles det om fellesbestandene i Barentshavet mellom Norge og Russland. Fiskarlaget deltar med tre i den norske delegasjonen.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen samles vanligvis til forhandlingsmøter rundt samme bord. På grunn av pandemien blir det i år ikke slik.

Den norske delegasjonen ledes av Morten Berg i Nærings- og fiskeridepartementet og under forhandlingsuken vil det være fysiske møter i den norske delegasjonen i departementets lokaler i Oslo.

-Norges Fiskarlag har i en årrekke vært representert med tre rådgivere i delegasjonen, noe vi også vil være i år. Vi fikk tilbud om å kunne gi råd via en digital løsning, men vi mener det er så viktig å være påkoblet på vegne av våre medlemmer at vi prioriterer å være i Oslo hele uken med vår delegasjon, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han deltar i delegasjonen sammen med nestleder Arild Aarvik og landsstyremedlem Einar Helge Meløysund.

-Fellesforvaltningen av de viktige bestandene i nord skjer i en tilnærming preget av god dialog og felles ansvar mellom Russland og Norge. Fiskerisamarbeidet mellom våre to land er av stor betydning for oss begge. Jeg har derfor en klar forventning om at vi også denne gangen skal klare å komme i mål med en avtale om fordeling av bestandene i Barentshavet i løpet av den avsatte tiden, sier han.

I fjor deltok Kjell Ingebrigtsen i forhandlingene fra hjemmekontor i Bodø, mens det i Oslo og Moskva var samlet delegater fra departementene.

Fjorårets møte var det 50 i rekken og skulle etter planen foregå i Bergen. Norge og Russland er vertskap for forhandlingene annethvert år. I tillegg til kvoteavklaringer inneholder også fiskeriavtalen tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.