Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.05.2018

Foreslår nye fødselsregler

Ut på høring

Regjeringen foreslår at fiskerkvinner kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske. Saken sendes nå ut på høring. 

– Vi ønsker flere kvinner i fiskeryrket. Det er på høy tid at vi oppdaterer relevante regler om fødsel, og derfor sender vi nå et forslag ut på høring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at kvinnelige fiskere kan ta en lengre yrkespause i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske. Dette skal legge til rette for at mødre slipper å være i båten under svangerskap og i perioder med amming. Endringene innebærer at kvinnene må få anledning til å amme i minst to år etter fødsel.

–  Vi vil også be Fiskeridirektoratet vurdere mannlige fiskeres stilling i fiskeriregelverket i forbindelse med at deltakerforskriften for 2019 skal på høring etter sommerferien. Vi vil oppfordre alle til å komme med innspill om hvordan vi kan legge bedre til rette for fiskere med små barn, sier Pedersen.

I forslaget åpner departementet for at kvinnelige fartøyeiere ved fødsel kan få unntak fra kravet om å stå om bord under fiske i åpen gruppe for kystfiskeflåten. Unntaket gjelder fra tolv uker før fødsel til utgangen av det andre kalenderåret etter fødselen. Departementet foreslår dessuten at kvinnelige fiskere, både fartøyeiere og mannskap, kan stå oppført som heltidsfiskere i fiskermanntallet fra tolv uker før fødsel til utgangen av det andre kalenderåret etter fødselen.

Høringsfristen er 29. juni 2018.