Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.07.2015

Forenklet direktekjøp av fisk

Fra fisker til detaljist

Fiskeridirektoratet innfører en midlertidig ordning som skal forenkle kjøp av fisk direkte fra fisker for restauranter og detaljister. Samtidig vil ordningen ta hensyn til at kontroll ivaretas gjennom effektive kontrollpunkter.

Landingsforskriften, som regulerer landing av fisk i Norge, stiller en rekke krav til alle som mottar og kjøper fisk. Disse kravene gjelder i utgangspunktet også for restauranter og detaljister som ønsker å kjøpe fisk direkte fra fisker.

– Fiskeridirektoratet ønsker å bidra til forenkling der det er mulig, og arbeider langsiktig med spørsmål relatert til krav ved landing av fisk til blant annet restauranter og detaljister, sier seksjonssjef Thord Monsen i Fiskeridirektoratet til etatens nettsted.

Enkle krav

For restauranter og detaljister som kjøper inntil 200 kilogram fisk per uke vil det som en midlertidig ordning stilles følgende krav etter landingsforskriften:

a) Vekten som benyttes ved mottak av fisk skal være godkjent i henhold til regelverket etter lov 26. januar 2007 nummer 4 om målenheter, måling og normaltid.

b) Veid kvantum fordelt på art, opplysninger om den som lander, landingen, kjøper og omsetning skal føres på en landings- eller sluttseddel, jamfør landingsforskriften §§ 8-14. Informasjon om innsending av seddel og eventuelt andre prosedyrer fås gjennom ansvarlig salgslag.

c) Kravet til journal anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med lov 19. november 2004 nummer 73 om bokføring (bokføringsloven) og tilhørende forskrifter, herunder bilag og faktura, til restauranten eller detaljisten.

Restauranter og detaljister som ønsker å benytte seg av ordningen må være registrert i kjøperregisteret. Registreringsskjema finner du hos Fiskeridirektoratet.