Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.03.2022

Fordømmer krigen

Ønsker dialog med fiskerne

Norges Fiskarlag fordømmer på det sterkeste Den russiske føderasjonens militære angrep på Ukraina. Samtidig tar vi til orde for å fortsette det viktige fiskerisamarbeidet med Russland. Vi ønsker så langt det er mulig å fortsette vårt eget samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner.

«Norges Fiskarlag fordømmer på det sterkeste Den russiske føderasjonens militære angrep på Ukraina. Invasjonen er et brudd på folkeretten og et angrep på sentrale demokratiske verdier. Dette kan på ingen måte forsvares, og vi slutter oss til verdenssamfunnets krav om en full tilbaketrekking av alle russiske styrker i Ukraina. 

Våre tanker går først og fremst til det ukrainske folk som nå påføres store lidelser som følge av russiske militære angrep.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har over tiår vært sentralt i det norsk-russiske samarbeidet. Tidligere erfaringer har vist at man har klart å samarbeide om felles ressursforvaltning i Barentshavet til tross for uenigheter og interessekonflikter. Vi frykter at dette samarbeidet nå står i fare som følge av Russlands brutale angrep på Ukraina. 

I denne tragiske tiden må vi anerkjenne at dette er et angrep ledet av den russiske presidenten og ikke det russiske folk. Det er derfor viktig at vi opprettholder dialogen med våre kolleger i Russland.

Norges Fiskarlag har gjennom mange år samarbeidet med fiskeriorganisasjoner i Murmansk. Vi vil holde denne dialogen åpen så langt det lar seg gjøre og så lenge det ikke kommer i konflikt med nasjonale interesser eller internasjonale sanksjoner mot Russland.» 

  • Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag
  • Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag

FAKTA:

Siden 2006 har Norges Fiskarlag hatt en formalisert samarbeidsavtale med russiske fiskeriorganisasjoner i Murmanskregionen. Vi har en rekke årlige møtepunkter med Fiskeriindustriunionen i Nord og Assosiasjonen av kystfiskere og oppdrettere i Murmansk.

På bildet (over) er den årlige samarbeidsavtalen nettopp undertegnet i en seremoni i Murmansk. Bildet er tatt i 2017 og de tre er altså f.v. nylig avgåtte leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, Anatolij Evenko, som leder Assosiasjonen av kystfiskere og oppdrettere i Murmansk og Vladimir Grigorjev, nylig avgått leder i FIUN, Fiskeriindustriunionen i Nord.