Fiskernes ulykkeskasse

Fiskernes Ulykkeskasse
Søk om støtte
Fiskernes Ulykkeskasse
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) yter økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall. Du kan også søke om støtte til innkjøp av hjertestarter gjennom FU.

Fiskernes Ulykkeskasse har hittil gitt økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall.

Vedtektene for Ulykkeskassen er endret slik at det fra 2017 også kan gis støtte til forebyggende tiltak for fiskerne, forteller styreleder Otto Gregussen.

Støtte til hjertestarter

Otto Gregussen sier det er avklart at fiskere kan søke om 5 000 kroner i støtte til innkjøp av hjertestarter, samt til kursing i bruk av apparatet.

-Vi ser frem til å bidra til at dette utstyret nå kan komme om bord i flåten enda raskere enn i dag.

Gregussen viser til at mange fartøy og rederier alt har fått hjertestarter om bord.

-Det er flott å se fartøy som er merket med informasjon om at hjertestarter er på plass. Nå imøteser vi søknader fra dem som ennå ikke har fått dette viktige hjelpemiddelet om bord.

Norge Fiskarlag har inngått avtale med Trygg Partner om medlemsfordelsavtale om kjøp, service og kursing i bruk av apparatet. Medlemsprisen for hjertestarteren er 8 500, samt moms. Det vil si at det for medlemmer i Fiskarlaget blir en nettopris på 3 500 for selve starteren.

FU gir også støtte på inntill 5 000 for hver avtale som inngås om kjøp av starter. Trygg Partner vil fortløpende gi tilbud om kurs for dem som inngår avtale. 

Fiskerfordel

Fiskere som har levert fisk gjennom et fiskesalgslag er berettiget til å søke FU om støtte, siden FU får sin finansiering gjennom tilskudd fra fiskesalgslagene.

Norges Fiskarlag administrerer ordningen og kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen, som kan kontaktes 99 36 51 05.

Vedlagt (under) er søknadsskjema for økonomisk bistand fra Fiskernes Ulykkeskasse. FU har utarbeidet et felles søknadsskjema for økonomisk støtte og ber om at du tydelig merker av i skjemaet hva søknaden gjelder.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.