Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Folkemøter om kvoter

Svolvær først ut

Fiskeriminister Per Sandberg inviterer nå til en rekke folkemøter om fremtidens kvotesystem. Det første møtet holdes i Svolvær onsdag 13. juni.

Fiskeriministeren skal i løpet av sommeren ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet.

-Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet der kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I pressemeldingen fra departementet vises det til at det er mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer.

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

– Ambisjonen min er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystem bør se ut, sier Sandberg.

Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet i Svolvær, skal det være folkemøter i Ålesund, Alta og Mandal.

Svolvær: Onsdag 13. juni i kl 17:00 – 18:30.  Sted: Thon Hotell Lofoten, 10. etasje, Anna Kårbø-salen.

Ålesund: Torsdag 14. juni i kl 12:30-14:00. Sted: Norsk Maritimt kompetansesenter, auditoriet Møretanken.