Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.11.2022

Fokus som tjener saken

Svar til Kiil

Norges Fiskarlag er enig med Norges Kystfiskarlag i at arbeidet med nye krav om sporing og rapportering i flåten under 15 meter, har vært langtekkelig og krevende. Norges Fiskarlag er imidlertid svært overrasket over at Kystfiskarlaget fremstiller dette som en «ensom kamp».

Sporings- og rapporteringsaken har fra fiskeriminister Sandbergs dager og lanseringen av NOU-en om framtidig ressurskontroll, vært på vår agenda.

Sjelden har jeg opplevd en sak som så til de grader har samlet oss fiskere. Når Tom Vegar Kiil beskriver arbeidet med saken som en ensom kamp, må dette enten bety at du ikke har løftet blikket fra din egen skute eller ikke fått med deg verken engasjementet eller at vi alle har bidratt med vårt.

Det tjener ikke saka, at organisasjonene kjemper mot hverandre om å vinne næringsintern gunst, og i alle fall ikke så lenge resultatene så langt fremdeles ikke er der vi alle mener det bør være.

Så kom senest i dag, torsdag info fra Fiskeridirektoratet om at de har gjort oppdateringer på nett knyttet til justeringer/endringer i forhold til rapportering for fartøy under 15 meter. Direktoratet har på oppfordring gjort regelverket mer tilgjengelig for de det angår, noe som er positivt. Veiledning er like viktig som kontroll. 

Fiskarlaget er enig i at vi gjerne kunne samarbeidet mer i denne saken. Samtidig er det nå engang slik at vi representerer og arbeider for våre medlemmer. Da blir det «fake news» å forsøke å fremstille det som om du og Kystfiskarlaget har stått alene i kampen, Tom Vegar Kiil. 

Norges Fiskarlag mener ordningen for fartøy under 15 meter gjennomgående må forenkles. Landsstyret behandlet saken sist under sitt møte 25.-26. oktober i år og pekte særlig på at meldingsomfanget knyttet til aktive fisket er altfor stort.

Videre pekte Landsstyret på at det må tydeliggjøres enda bedre, at innføringen av nye rapporteringskrav, må ha lang innfasingsperiode uten risiko for reaksjoner, for derav trygge fiskerne om at de skal få bruke tid til å bli godt kjent med ordningen. 

Norges Fiskarlag inviterer gjerne Kystfiskarlaget til et tettere samarbeid i denne saken, slik at vi kan fortsette argumentasjonen overfor våre myndigheter om at det må til vesentlige forenklinger i rapporteringskravene for den minste flåten, slik begge organisasjonene tydelig har kommunisert.  

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag