Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2019

Flertall mot særskatt (?)

Ressursrentesaken

Både Venstre og Høyre har stemt mot å innføre ressursrente i fiskeriene. Også de andre regjeringspartiene kommer med signaler i samme retning. Dette er positivt, mener Fiskarlaget.

I helgen stemte et stort flertall i Høyres landsmøte mot å innføre særskatt i fiskeri eller havbruk. Mindretallet i møtet på Gardermoen ønsket å avvente saken til det offentlige utredningsarbeidet om en slik skatt er ferdig.

Også landsstyret i Frp var samlet i helgen og gjorde et enstemmig vedtak om samme sak. Det ble vedtatt et nei til ressursrente i fiskerinæringen og det samme for havbruk. Sist helg sa Venstres landsmøte nei til en slik skatt.

Viktige signal

– De politiske avklaringene i helga er tunge signaler. Nå har tre av de fire regjeringspartene uttalt seg mot en ny særskatt. Samtidig har også KrF markert side i saken. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF går imot at det blir innført ressursrentebeskatning i fiskeriene, melder fylkespartiet i en pressemelding. Totalt sett tolker jeg alle disse standpunktene som viktige avklaringer til vår næring, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ingebrigtsen sier Fiskarlaget tolker de partipolitiske avklaringene som at våre politikere ser kystens potensial og at de innser at en særskilt kystskatt ikke vil bidra til vekst og utvikling.

Hva skjer videre

Kommende helg har Senterpartiet landsmøte. Både ledelsen i partiet og en rekke sentrale partifolk har tatt tydelig standpunkt mot å innføre en grunnrenteskatt.

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om nytt kvotesystem denne våren. Norges Fiskarlag har frarådet regjeringen å ilegge næringen en ekstra skatt i forbindelse med tilgang til felleskapets ressurser. Vi belegger synspunktet med de svingningene som er, både når det gjelder kvoter, markeder og i internasjonale handel, samt at fiskerinæringen bidrar til stor lokal verdiskaping.

– Dette synspunktet har vi både tatt opp med det enkelte regjeringspartiet, i møte med statsministeren og i dialog med statsråden, påpeker Kjell Ingebrigtsen.