Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2014

Flere på Nor-Fishing

Vellykket messe

14 547 besøkende fra 48 land og 450 utstillere fra 23 land deltok under årets fiskerimesse i Trondheim.- Vi er godt fornøyd med årets messe og det var en flott opplevelse å delta på stand, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

14 547 besøkende er en liten økning fra Nor-Fishing 2012, heter det i en pressemelding.

Fiskarlaget deltok, som vanlig, med egen stand under messen. Leder Kjell Ingebrigtsen hadde en hektisk uke med mange møter, samt deltagelse i to debatter under Speakers Corner.

Han prioriterte også å være mye tilstede på standen, i tillegg til å besøke andre næringsaktøer i messehallene.

-Det er nyttig og viktig å være tilstede på slike arenaer og jeg fikk mye igjen ved å sette av tid til å være tilgjengelig for både medlemmer og samarbeidspartnere under messen, sier han.

Sjømatalliansen

Under messen ble det enighet om at en rekke sentrale aktøer i næringen går sammen for å fronte arbeidet for økt markedsadgang for norske sjømatprodukt.

– Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjø vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøe hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Alliansen består av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

Innovasjonspris:

Marel HF fra Island ble under messen tildelt Nor-Fishings Innovasjonspris for 2014. Deres nye Flexicut maskin skjærer bort sidebein i fiskefilet med minimalt tap av fiskekjøtt ved hjelp av en svært tynn vannjetstråle.

Dette gir fiskeindustrien høyere utbytte, bedre produktkvalitet og beinfrie produkter ved hjelp av høy presisjon, automasjon og fleksibilitet. Prisen gis i form av en sjekk på 100 000 kroner og et diplom.

Juryen bestod av: Jan Birger Jøgensen, assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Oddvar Staulen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge og Kjell Maroni som er fagsjef i Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Miljøpris

-Fra Fiskarlagets side gratulerer vi også Nofir med tildelingen av Fiskeridirektoratets miljøpris under messen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Nofir AS har etablert og driver et system for innsamling av kassert utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringene.

Miljøprisen har vært delt ut siden 2007 og prisen kan deles ut til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som bidrar til å gjøe fiskeri- og havbruksnæringene mer bærekraftige. Prisen skal synliggjøe innsats innen fiskeri og havbruk som har eller kan ha miljømessig gevinst og dermed bidra til økt bærekraft i fiskeri- og havbrukssektoren.

Prisen ble delt ut til daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir AS av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og fiskeridirektø Liv Holmefjord.