Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.07.2014

Flere endringer for kongekrabbe

Reguleringene videreføes

Reguleringene for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26ËšØ er nå fastsatt og i all hovedsak videreføes fjorårets reguleringer, også garanterte fartøykvoter. Nytt av året er at fartøy i åpen gruppe må være minst seks meter og at det kreves sporing med AIS for alle fartøy.

I en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det at det kommende reguleringsåret forlenges noe i forhold til sesongen 2013/2014 og vil løpe fra 1. august 2014 til 4. september 2015. For å gi Havforskingsinstituttet rom til å gjennomføe sine bestandsundersøkelser, vil det imidlertid ikke være tillatt å fangste kommersielt i perioden fra og med 24. august 2015 til og med 4. september 2015.

Det innføes altså et vilkår om nedre lengde på seks meter for fartøy som deltar i åpen gruppe.

– Dette for å sikre at det nyttes fartøy som kan utøve et selvstendig og profesjonelt kongekrabbefiske, ikke minst av hensyn til dyrevelferd. Kongekrabben landes og omsettes som kjent levende, sier fiskeriministeren.

Nytt for kommende sesong er også at alle fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøyets størelse. Dette gjelder også for fartøy som deltar i det frie fisket etter kongekrabbe. For å gi de aktuelle fartøyene tid til å tilpasse seg det nye kravet, trer plikten føst i kraft 1. november 2014.

Det etablerte forvaltningsregimet for kongekrabbe blir nå evaluert og vil til høsten komme som egen sak til Stortinget. Her vil man særlig gjennomgå spøsmålene rundt kvoteåret, nedre fartøystørelse og eventuell innføing av aktivitetskrav som vilkår for deltakelse i åpen gruppe, samt situasjonen for fiskerne i Måsøy.

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden 1. august til 2014- 4. september 2015:

  • Totalkvoten er på 1 100 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.
  • Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter. Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2014 gis fartøykvote på 2,4 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,2 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.
  • Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.
  • Det vil ikke være tillatt å fangste kongekrabbe i perioden fra og med 24. august 2015 til og med 4. september 2015.
  • Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten må ha en støste lengde på eller over 6 meter.
  • Det innføes SMS-rapportering av fangst i stedet for skjema som sendes inn i ettertid.
  • Fartøy som deltar i kommersielt fiske pålegges sporingsplikt ved bruk av AIS uavhengig av fartøystørelse. Plikten gjelder både innenfor og utenfor det kvoteregulerte området, og gjelder til enhver tid gjennom hele reguleringsåret. For fartøy som ikke har vært pålagt sporing tidligere, trer kravet i kraft 1. november 2014.
  • Samleteiner for lagring av krabber skal være utspilt. Det er forbudt å bruke slike teiner for mellomlagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.