Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.02.2014

Fjordfiskenemnda oppnevnt

Flere aktive fiskere er med

De tre nordligste fylkeskommunene og Sametinget har nå oppnevnt de seks medlemmene til fjordfiskenemnda. Nemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. Flere fiskere, som Mikal Steffensen fra Øksnes (bildet), er oppnevnt som medlemmer i nemnda for de to neste årene.

Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune og Sametinget har oppnevnt sine medlemmer til Fjordfiskenemnda.

– Vi er veldig fornøyd med sammensetningen i Fjordfiskenemnda. En sammensetning vi har oppnådd gjennom mange innspill og et godt samråd med hverandre, heter det i en felles pressemelding fra fylkene og Sametinget.

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. Den skal arbeide med saker som fiskereguleringer, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størelse og fordeling på tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

– Fjordfiskenemndas medlemmer representerer enkeltvis og samlet en god og viktig kompetanse om fiske, forvaltning og samfunn. Vi har derfor stor tro på at Fjordfiskenemnda vil gi et viktig bidrag for en positiv utvikling av kyst- og fjordfiske i nord, heter det i uttalelsen.

Fjordfiskenemndas medlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen og de velger selv leder. Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark har sekretariatsfunksjonen.

Medlemmer i fjordfiskenemda utnevnt av de enkelte fylkene:

  • Tomas Sagen (47), Lebesby, med vara Bernt Wilhelmsen (63), Porsanger
  • Jorhill Andreassen (65), Lenvik, med vara Knut Werner Hansen (62), Karlsøy
  • Mikal Steffensen (34), Øksnes, med vara Mona Gilstad (54), Vega

Sametinget har utnevnt følgende tre til nemnda:

  • Tone Joakime Nilsen (32), Gamvik, med vara Trond-Einar Karlsen (52), Alta
  • Geir Tommy Pedersen (49), Kåfjord, med vara Ragnhild Sandøy (60), Tromsø
  • Bente Aasjord (54), Steigen, med vara Ragnhild Melleby Aslaksen (51), Vadsø